ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

ארכיון מכרזים והתקשרויות

ההשתתפות במכרז מותנית ברישום / תשלום דמי השתתפות

לתשומת ליבך, ייתכן הבדל בין מועד סיום הרישום / תשלום באמצעות אתר האינטרנט לבין מועד סיום הרישום / תשלום במשרדי רש"ת.

מכרז תאריך פרסום תאריך תחילת תשלום/רישום תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 01/01/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 01/01/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/12/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/12/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/12/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/12/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 21/12/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 21/12/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 11/12/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 11/12/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 07/12/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 07/12/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 04/12/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 04/12/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 27/11/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 27/11/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 22/11/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 23/11/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 16/11/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 16/11/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 13/11/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 13/11/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 30/10/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 30/10/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 21/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 21/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 14/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 14/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 14/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 14/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 11/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 11/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 11/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 11/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 11/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 11/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 11/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 11/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 07/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 07/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 07/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 07/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 07/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 07/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 04/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 04/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 04/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 04/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 31/08/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 31/08/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/08/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/08/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/08/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/08/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 14/08/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 14/08/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 14/08/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 14/08/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 03/08/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 03/08/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 03/08/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 03/08/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 31/07/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 31/07/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 27/07/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 27/07/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 20/07/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 20/07/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 20/07/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 20/07/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 13/07/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 13/07/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 13/07/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 13/07/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 29/06/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 29/06/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 29/06/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 29/06/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 29/06/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 29/06/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 26/06/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 26/06/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 05/06/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 05/06/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 29/05/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 29/05/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 22/05/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 22/05/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 18/05/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 18/05/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 15/05/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 15/05/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 11/05/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 11/05/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 11/05/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 11/05/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 27/04/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 27/04/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 23/03/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 23/03/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 23/03/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 23/03/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 16/03/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 16/03/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 16/03/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 16/03/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 16/03/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 16/03/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 09/03/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 09/03/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 06/03/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 06/03/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 27/02/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 27/02/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז 0 ₪
מכרז
תאריך פרסום 27/02/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 27/02/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 27/02/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 27/02/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 23/02/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 23/02/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 09/02/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 09/02/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 09/02/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 09/02/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 06/02/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 06/02/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 06/02/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 06/02/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 06/02/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 06/02/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 30/01/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 30/01/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז 2500 ₪
מכרז
תאריך פרסום 30/01/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 30/01/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 19/01/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 19/01/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 16/01/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 16/01/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 12/01/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 12/01/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 09/01/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 09/01/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 22/12/2022 תאריך תחילת תשלום/רישום 22/12/2022 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
הודעות פטור שם ספק/לקוח תקופת ההתקשרות תאריך פרסום תאריך סיום פרסום
הודעות פטור
שם ספק/לקוחתים תוכנה בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום28/03/2023 תאריך סיום פרסום28/04/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמגן דוד אדום בישראל תקופת ההתקשרות01.01.2023 - 31.12.2027 תאריך פרסום27/03/2023 תאריך סיום פרסום27/04/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאטלס סימולטורים לאימון חילוץ והצלה בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום27/03/2023 תאריך סיום פרסום27/04/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחBEUMER GROUP A/S תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום27/03/2023 תאריך סיום פרסום27/04/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחUFA INC תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום26/03/2023 תאריך סיום פרסום26/04/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחש.וש.פחטר יבוא ושיווק ציוד בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום21/03/2023 תאריך סיום פרסום21/04/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהצנחניה מועדון צניחה 2019 בע"מ תקופת ההתקשרות14.06.2023-13.06.2025 תאריך פרסום20/03/2023 תאריך סיום פרסום20/04/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחנתיבי זהב בע"מ תקופת ההתקשרות01.11.2023-31.10.2026 תאריך פרסום15/03/2023 תאריך סיום פרסום15/04/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהמשכן לבוררות ופתרון סכסוכים תקופת ההתקשרות תאריך פרסום13/03/2023 תאריך סיום פרסום13/04/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאל.די.די. טכנולוגיות מתקדמות בע"מ תקופת ההתקשרות01.09.2023-31.08.2025 תאריך פרסום07/03/2023 תאריך סיום פרסום07/04/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחחושן הנדסה וייעוץ בטיחות וגהות בע"מ תקופת ההתקשרות01.09.2023-31.08.2025 תאריך פרסום07/03/2023 תאריך סיום פרסום07/04/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאלאר מהנדסים בע"מ, ש.א מערכות מיזוג בע"מ תקופת ההתקשרות01.09.2023-31.08.2025 תאריך פרסום07/03/2023 תאריך סיום פרסום07/04/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחצילומעתיק בע"מ תקופת ההתקשרות08.05.2023-31.12.2023 תאריך פרסום06/03/2023 תאריך סיום פרסום06/04/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחעיצוב במה בע"מ תקופת ההתקשרות01.07.2023-30.06.2024 תאריך פרסום26/02/2023 תאריך סיום פרסום26/03/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחשלג לבן (1986) בע"מ תקופת ההתקשרות01.05.2023-31.12.2023 תאריך פרסום26/02/2023 תאריך סיום פרסום26/03/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחSHENZHEN CIMC TIANDA AIRPORT SUPPORT LTD תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום20/02/2023 תאריך סיום פרסום20/03/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחMALLAGHAN ENGINEERING תקופת ההתקשרות תאריך פרסום20/02/2023 תאריך סיום פרסום20/03/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחחברת ג'יי. אר. היינמן דיוטי פרי שותפות מוגבלת תקופת ההתקשרות14.02.2023 - 31.05.2024 תאריך פרסום19/02/2023 תאריך סיום פרסום19/03/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאבי יניב יעוץ ניהול ותיאור קשרי תעופה תקופת ההתקשרות09.03.2023 - 08.03.2024 תאריך פרסום19/02/2023 תאריך סיום פרסום19/03/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמסעדת ג'קניס בע"מ תקופת ההתקשרות04.03.2023 - 31.05.2023 תאריך פרסום19/02/2023 תאריך סיום פרסום19/03/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמאזני שקל 2008 בע"מ תקופת ההתקשרות01.01.2023-31.12.2025 תאריך פרסום13/02/2023 תאריך סיום פרסום13/03/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחשלמה תחבורה (2007) בע"מ אלדן תחבורה בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום13/02/2023 תאריך סיום פרסום13/03/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחפרטנר פתרונות נייחים סטורם תקשורת בע"מ טי. איי ספארקל בע"מ יוניגאה בע"מ סלקום תקשורת קווית בע"מ בזק בינלאומי בע"מ הוט טלקום שותפות מוגבלת תקופת ההתקשרות17.06.2023 - 16.06.2025 תאריך פרסום07/02/2023 תאריך סיום פרסום07/03/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאלון חיים תקופת ההתקשרות1.01.2024 - 31.12.2025 תאריך פרסום07/02/2023 תאריך סיום פרסום07/03/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחארגונית עיצוב תפאורות בע"מ זברה תפאורות 2008 בע"מ מדיטרה דקור בע"מ תקופת ההתקשרות01.10.2022 - 30.09.2024 תאריך פרסום10/01/2023 תאריך סיום פרסום09/01/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחתור בוס שירות המטייל בע"מ תקופת ההתקשרותהחל מיום 01.01.2023 ועד ליום 31.12.2023 תאריך פרסום09/01/2023 תאריך סיום פרסום08/01/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחליד שיווק ממוקד בע"מ תקופת ההתקשרות01.01.2023-31.01.2023 תאריך פרסום03/01/2023 תאריך סיום פרסום03/01/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחליד שיווק ממוקד בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום18/12/2022 תאריך סיום פרסום18/12/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחארדן קונטרול - טק בע"מ ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ שמרד אלקטרוניקה (1977) בע"מ מגלקום בע"מ מגאסון אלקטרוניקה ובקרה בע"מ תקופת ההתקשרות03.11.2022-02.11.2024 תאריך פרסום18/12/2022 תאריך סיום פרסום18/12/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהראל חברה לביטוח בע"מ תקופת ההתקשרות24 חודשים מיום תחילת הפרויקט תאריך פרסום18/12/2022 תאריך סיום פרסום18/12/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחבינת יישום מערכות בע"מ תקופת ההתקשרות01.12.2022-30.11.2025 תאריך פרסום18/12/2022 תאריך סיום פרסום18/12/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמגנ"א בי.אס.פי בע"מ תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום18/12/2022 תאריך סיום פרסום18/12/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמפגש הפלאפל-מיכאל חיון תקופת ההתקשרות01.12.2022-28.02.2023 תאריך פרסום20/11/2022 תאריך סיום פרסום20/11/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחקונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ תקופת ההתקשרות01.12.2022-30.11.2024 תאריך פרסום30/08/2022 תאריך סיום פרסום30/08/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאולטקס שרותי משרד מתקדמים בע"מ תקופת ההתקשרות09.03.2023-08.03.2025 תאריך פרסום30/08/2022 תאריך סיום פרסום30/08/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחטופ סולושינס (ל.ה.ב) בע"מ תקופת ההתקשרות13.01.2023-12.01.2025 תאריך פרסום30/08/2022 תאריך סיום פרסום30/08/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחUFA INC /ארה"ב תקופת ההתקשרות תאריך פרסום30/08/2022 תאריך סיום פרסום30/08/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים שם ספק/ים תקופת ההתקשרות תאריך פרסום תאריך אחרון להשגה/מענה
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםתדיראן פתרונות אנרגיה בע"מ תקופת ההתקשרות5 שנים עם אופציה להארכה בתקופה של עד 5 שנים נוספות תאריך פרסום28/01/2024 תאריך אחרון להשגה/מענה18/02/2024
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/ים ACI WORLD – Airports council International, Airsight GmbH, International Air Transport Association - IATA (באמצעות הסניף האירופאי של החברה) תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום28/01/2024 תאריך אחרון להשגה/מענה18/02/2024
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםCambridge Pixel תקופת ההתקשרות5 שנים עם אופציה ל – 24 חודשים נוספים תאריך פרסום22/01/2024 תאריך אחרון להשגה/מענה11/02/2024
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםמייקרוסופט ישראל בע"מ תקופת ההתקשרות36 חודשים תאריך פרסום18/12/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה31/12/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםפזגז בע"מ תקופת ההתקשרות36 חודשים תאריך פרסום11/12/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה27/12/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםדקל תוכנה (ד.ב.י) בע"מ תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום06/12/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה26/12/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםליד בקרה בע"מ תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום22/11/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה11/12/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםסינאל מלל פיווי בע"מ תקופת ההתקשרות24 חודשים תאריך פרסום30/10/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה14/11/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםמערכות התראה אינטגרליות בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום30/08/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה14/09/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםביו-מד פארמה בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום28/08/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה20/09/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםמ.י.ה מחשבים בע"מ תקופת ההתקשרות24 חודשים תאריך פרסום17/08/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה05/09/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםצחי לאור- CRM תקופת ההתקשרות תאריך פרסום16/08/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה10/09/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםקל-רם יעקובוביץ' בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום14/08/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה31/08/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםחברת מיניסי כתום בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום20/07/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה08/08/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםפרטנר פתרונות תקשורת נייחים תקופת ההתקשרות תאריך פרסום19/07/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה02/08/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםחב' NICE LTD תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום04/07/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה18/07/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםחברת "טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום28/06/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה19/07/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםאורטקו הנדסה בע"מ תקופת ההתקשרות5 שנים + אופציה ל- 24 חודשים נוספים תאריך פרסום19/06/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה03/07/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםחברת חשב אי.אר.פי בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום30/04/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה21/05/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםא. EARTH NETWORKS, ב. VAISLALA תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום16/04/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה10/05/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםA.T.E.S ITALIANA SRL תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום03/04/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה04/05/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםAEROSWEEP Pty.Ltd תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום27/03/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה24/04/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםחב' קומט ש.מ. סחר בינלאומי בע"מ תקופת ההתקשרות3 שנים תאריך פרסום20/03/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה18/04/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםאמיר חברה להנדסה וסחר בע"מ תקופת ההתקשרות3 שנים תאריך פרסום13/03/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה04/04/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםחברת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום23/02/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה16/03/2023
בקשות לקבלת מידע (RFI) תאריך פרסום תאריך אחרון למסירת מענים
בקשות לקבלת מידע (RFI)
תאריך פרסום21/09/2023 תאריך אחרון למסירת מענים31/10/2023
בקשות לקבלת מידע (RFI)
תאריך פרסום26/06/2023 תאריך אחרון למסירת מענים24/07/2023
בקשות לקבלת מידע (RFI)
תאריך פרסום28/05/2023 תאריך אחרון למסירת מענים10/07/2023
;