ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

ארכיון מכרזים והתקשרויות

רשות שדות התעופה בישראל מודיעה על פרסום מכרז פומבי להתקשרות בחוזה. הפרטים המלאים אודות המכרז וההתקשרות מכוחו, לרבות תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז, אמות המידה לבחירת הזוכה/הזוכים, מועדים בהליך ותנאי ההתקשרות עם הזוכה/זוכים, מצוינים במסמכי המכרז המפורסמים בעמוד זה באתר האינטרנט של הרשות.

מכרז תאריך פרסום תאריך תחילת תשלום/רישום תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 08/04/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 08/04/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 27/03/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 27/03/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 14/03/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 15/01/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 14/03/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 14/03/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 11/03/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 11/03/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 04/03/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 04/03/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 22/02/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 22/02/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 15/02/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 15/02/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 01/02/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 01/02/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 11/01/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 11/01/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 01/01/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 01/01/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/12/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/12/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/12/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/12/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 21/12/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 21/12/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 11/12/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 11/12/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 07/12/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 07/12/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 04/12/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 04/12/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 27/11/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 27/11/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 22/11/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 23/11/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 16/11/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 16/11/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 13/11/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 13/11/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 30/10/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 30/10/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 21/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 21/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 14/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 14/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 14/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 14/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 11/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 11/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 11/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 11/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 11/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 11/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 11/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 11/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 07/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 07/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 07/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 07/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 07/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 07/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 04/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 04/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 04/09/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 04/09/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 31/08/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 31/08/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/08/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/08/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/08/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/08/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 14/08/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 14/08/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 14/08/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 14/08/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 03/08/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 03/08/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 03/08/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 03/08/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 31/07/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 31/07/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 27/07/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 27/07/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 20/07/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 20/07/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 20/07/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 20/07/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 13/07/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 13/07/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 13/07/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 13/07/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 29/06/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 29/06/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 29/06/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 29/06/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 29/06/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 29/06/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 26/06/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 26/06/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 05/06/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 05/06/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 29/05/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 29/05/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 22/05/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 22/05/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 18/05/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 18/05/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 15/05/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 15/05/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 27/02/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 27/02/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז 0 ₪
מכרז
תאריך פרסום 16/01/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 16/01/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
הודעות פטור שם ספק/לקוח תקופת ההתקשרות תאריך פרסום תאריך סיום פרסום
הודעות פטור
שם ספק/לקוחתור בוס שירות המטייל בע"מ תקופת ההתקשרות30.04.2026 - 01.05.2024 תאריך פרסום13/06/2023 תאריך סיום פרסום13/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחארומה נתב"ג בע"מ תקופת ההתקשרותעד ליום 31.12.2023 תאריך פרסום13/06/2023 תאריך סיום פרסום13/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאסול אוכל איכותי בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2023 - 01.09.2023 תאריך פרסום13/06/2023 תאריך סיום פרסום13/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחקייטרינג בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום12/06/2023 תאריך סיום פרסום12/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמנוליד חירות מערכות בע"מ תקופת ההתקשרות30.06.2024 - 01.07.2023 תאריך פרסום11/06/2023 תאריך סיום פרסום11/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחחשב אי.אר.פי בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום11/06/2023 תאריך סיום פרסום11/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחג'יי. אר היינמן דיוטי פרי שותפות מוגבלת תקופת ההתקשרותעד 120 יום תאריך פרסום11/06/2023 תאריך סיום פרסום11/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמרום בטיחות בע"מ תקופת ההתקשרות31.10.2025 - 01.11.2023 תאריך פרסום05/06/2023 תאריך סיום פרסום05/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחחישולים בע"מ תקופת ההתקשרות19.05.2025 - 20.05.2023 תאריך פרסום05/06/2023 תאריך סיום פרסום05/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחסטורם תקשורת בע"מ, סלקום ישראל בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ, פי. אייץ'. איי. נטוורקס 2015 תקופת ההתקשרות31.05.2026 - 01.06.2023 תאריך פרסום01/06/2023 תאריך סיום פרסום01/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחחן המקום בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2024 - 01.07.2023 תאריך פרסום01/06/2023 תאריך סיום פרסום01/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחEarth network, Vaisala תקופת ההתקשרות תאריך פרסום01/06/2023 תאריך סיום פרסום01/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחניהול משאבי סביבה (אנווירומנג'ר) תקופת ההתקשרות31.01.2025 - 01.02.2024 תאריך פרסום29/05/2023 תאריך סיום פרסום29/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמרגל מערכות בע"מ, ליינס עבודות תת קרקעיות בע"מ תקופת ההתקשרות30.09.2023 - 01.07.2023 תאריך פרסום29/05/2023 תאריך סיום פרסום29/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחתמ"מ תעשיות מזון בע"מ, ניורסט ישראל בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2025 - 01.01.2024 תאריך פרסום23/05/2023 תאריך סיום פרסום23/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחסנסקום ייעוץ וליווי פרויקטים בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום23/05/2023 תאריך סיום פרסום23/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחACI- WORLD תקופת ההתקשרות31.12.2024 - 01.06.2023 תאריך פרסום21/05/2023 תאריך סיום פרסום21/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחתעבורה אחזקות בע"מ, סוכנות מכוניות לים התיכון-סמלת, יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ, מאיר - חב' למכוניות ומשאיות, קבוצת כלמוביל בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום17/05/2023 תאריך סיום פרסום17/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחזמיר מערכות זיהוי בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום17/05/2023 תאריך סיום פרסום17/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחRESEARCH ENGINEERS תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום14/05/2023 תאריך סיום פרסום14/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחיעד בטיחות חברה לסחר והנדסה בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום14/05/2023 תאריך סיום פרסום14/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחג'יי. אר. היינמן דיוטי פרי שותפות מוגבלת תקופת ההתקשרות10.10.2023 - 07.03.2023 תאריך פרסום14/05/2023 תאריך סיום פרסום14/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאנלטק בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום14/05/2023 תאריך סיום פרסום14/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחטנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ, אגינקס הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ תקופת ההתקשרות31.07.2025 - 01.08.2023 תאריך פרסום14/05/2023 תאריך סיום פרסום14/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחדור אל בנמל שותפות תקופת ההתקשרות10.10.2023 - 07.03.2023 תאריך פרסום14/05/2023 תאריך סיום פרסום14/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאלקטרה פאוור גז טבעי בע"מ תקופת ההתקשרות31.10.2026 - 01.11.2023 תאריך פרסום11/05/2023 תאריך סיום פרסום11/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמוטורולה סולושנס ישראל בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2025 - 01.01.2024 תאריך פרסום10/05/2023 תאריך סיום פרסום10/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחACI- EUROPE תקופת ההתקשרות31.12.2028 - 01.01.2024 תאריך פרסום08/05/2023 תאריך סיום פרסום08/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחישראלוקס בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום04/05/2023 תאריך סיום פרסום04/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחטעם הידע בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום03/05/2023 תאריך סיום פרסום03/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחשפירית שירותי תעופה בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום03/05/2023 תאריך סיום פרסום03/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאירופאוור ישראל (2003) בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום03/05/2023 תאריך סיום פרסום03/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמשרד הבטחון תקופת ההתקשרות31.07.2023 - 01.05.2023 תאריך פרסום02/05/2023 תאריך סיום פרסום02/05/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמשה ספדיה אדריכלים בע"מ תקופת ההתקשרות12 חודשים תאריך פרסום30/04/2023 תאריך סיום פרסום30/04/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחPDC (Prolog Development Center) A\S תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום30/04/2023 תאריך סיום פרסום30/04/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחדנה פיקל נעם- BRANDNEW תקופת ההתקשרות31.10.2024 - 01.11.2022 תאריך פרסום25/04/2023 תאריך סיום פרסום25/04/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחא.ר. תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום25/04/2023 תאריך סיום פרסום25/04/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאל.סי.אס מערכות בקרה בע"מ תקופת ההתקשרות13.07.2026 - 14.07.2023 תאריך פרסום24/04/2023 תאריך סיום פרסום24/04/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחרווח ועוד בע"מ תקופת ההתקשרות10.02.2026 - 11.02.2024 תאריך פרסום23/04/2023 תאריך סיום פרסום23/04/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמכבי שרותי בריאות תקופת ההתקשרות26.11.2024 - 05.11.2023 תאריך פרסום19/04/2023 תאריך סיום פרסום19/04/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחABB טכנולוגיות בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום18/04/2023 תאריך סיום פרסום18/04/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמ. איתן המומחים לאינסטלציה בע"מ תקופת ההתקשרות30.11.2026 - 01.12.2023 תאריך פרסום18/04/2023 תאריך סיום פרסום18/04/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחיוניברסל מוטורס ישראל בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום17/04/2023 תאריך סיום פרסום17/04/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאחים וקסמן תעשיות בע"מ, אריה דסל תעשיות בע"מ, גלובל פתרונות פנים בע"מ תקופת ההתקשרות30.11.2025 - 01.12.2023 תאריך פרסום10/04/2023 תאריך סיום פרסום10/04/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחSmiths Detection – Watford/אנגליה תקופת ההתקשרות01.01.2023 - 31.12.2023 תאריך פרסום10/04/2023 תאריך סיום פרסום10/04/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאו. פי. אס. אי (UPS) שינוע בינלאומי בע"מ תקופת ההתקשרות30.04.2027 - 01.05.2023 תאריך פרסום02/04/2023 תאריך סיום פרסום02/04/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחארגונית עיצוב תפאורות בע"מ זברה תפאורות 2008 בע"מ מדיטרה דקור בע"מ תקופת ההתקשרות01.10.2022 - 30.09.2024 תאריך פרסום10/01/2023 תאריך סיום פרסום09/01/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחתור בוס שירות המטייל בע"מ תקופת ההתקשרותהחל מיום 01.01.2023 ועד ליום 31.12.2023 תאריך פרסום09/01/2023 תאריך סיום פרסום08/01/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחליד שיווק ממוקד בע"מ תקופת ההתקשרות01.01.2023-31.01.2023 תאריך פרסום03/01/2023 תאריך סיום פרסום03/01/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחליד שיווק ממוקד בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום18/12/2022 תאריך סיום פרסום18/12/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחארדן קונטרול - טק בע"מ ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ שמרד אלקטרוניקה (1977) בע"מ מגלקום בע"מ מגאסון אלקטרוניקה ובקרה בע"מ תקופת ההתקשרות03.11.2022-02.11.2024 תאריך פרסום18/12/2022 תאריך סיום פרסום18/12/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהראל חברה לביטוח בע"מ תקופת ההתקשרות24 חודשים מיום תחילת הפרויקט תאריך פרסום18/12/2022 תאריך סיום פרסום18/12/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחבינת יישום מערכות בע"מ תקופת ההתקשרות01.12.2022-30.11.2025 תאריך פרסום18/12/2022 תאריך סיום פרסום18/12/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמגנ"א בי.אס.פי בע"מ תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום18/12/2022 תאריך סיום פרסום18/12/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמפגש הפלאפל-מיכאל חיון תקופת ההתקשרות01.12.2022-28.02.2023 תאריך פרסום20/11/2022 תאריך סיום פרסום20/11/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחקונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ תקופת ההתקשרות01.12.2022-30.11.2024 תאריך פרסום30/08/2022 תאריך סיום פרסום30/08/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאולטקס שרותי משרד מתקדמים בע"מ תקופת ההתקשרות09.03.2023-08.03.2025 תאריך פרסום30/08/2022 תאריך סיום פרסום30/08/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחטופ סולושינס (ל.ה.ב) בע"מ תקופת ההתקשרות13.01.2023-12.01.2025 תאריך פרסום30/08/2022 תאריך סיום פרסום30/08/2023
הודעות פטור
שם ספק/לקוחUFA INC /ארה"ב תקופת ההתקשרות תאריך פרסום30/08/2022 תאריך סיום פרסום30/08/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים שם ספק/ים תקופת ההתקשרות תאריך פרסום תאריך אחרון להשגה/מענה
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםחברת מג'יק תעשיות תוכנה (ישראל) בע"מ תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום22/05/2024 תאריך אחרון להשגה/מענה10/06/2024
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםחברת י.ב.מ ישראל בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום20/05/2024 תאריך אחרון להשגה/מענה04/06/2024
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםעופר כיבוי חילוץ והצלה בע"מ תקופת ההתקשרות60 חודשים תאריך פרסום02/05/2024 תאריך אחרון להשגה/מענה16/05/2024
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםנס אי אס בע"מ תקופת ההתקשרות24 חודשים תאריך פרסום24/03/2024 תאריך אחרון להשגה/מענה10/04/2024
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםבני מאיר בע"מ תקופת ההתקשרותשלוש שנים תאריך פרסום26/02/2024 תאריך אחרון להשגה/מענה11/03/2024
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםיונירום אלקטרוניקס בע"מ תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום21/02/2024 תאריך אחרון להשגה/מענה07/03/2024
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםמטלפרס יצוא (1982) בע"מ תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום21/02/2024 תאריך אחרון להשגה/מענה06/03/2024
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםScioTeq bv תקופת ההתקשרות3 שנים ואופציה נוספת של 24 חודשים ,בכל תמהיל שתקבע הרשות תאריך פרסום15/02/2024 תאריך אחרון להשגה/מענה05/03/2024
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםתדיראן פתרונות אנרגיה בע"מ תקופת ההתקשרות5 שנים עם אופציה להארכה בתקופה של עד 5 שנים נוספות תאריך פרסום28/01/2024 תאריך אחרון להשגה/מענה18/02/2024
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/ים ACI WORLD – Airports council International, Airsight GmbH, International Air Transport Association - IATA (באמצעות הסניף האירופאי של החברה) תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום28/01/2024 תאריך אחרון להשגה/מענה18/02/2024
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםCambridge Pixel תקופת ההתקשרות5 שנים עם אופציה ל – 24 חודשים נוספים תאריך פרסום22/01/2024 תאריך אחרון להשגה/מענה11/02/2024
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםמייקרוסופט ישראל בע"מ תקופת ההתקשרות36 חודשים תאריך פרסום18/12/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה31/12/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםפזגז בע"מ תקופת ההתקשרות36 חודשים תאריך פרסום11/12/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה27/12/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםדקל תוכנה (ד.ב.י) בע"מ תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום06/12/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה26/12/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםליד בקרה בע"מ תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום22/11/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה11/12/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםסינאל מלל פיווי בע"מ תקופת ההתקשרות24 חודשים תאריך פרסום30/10/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה14/11/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםמערכות התראה אינטגרליות בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום30/08/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה14/09/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםביו-מד פארמה בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום28/08/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה20/09/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםמ.י.ה מחשבים בע"מ תקופת ההתקשרות24 חודשים תאריך פרסום17/08/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה05/09/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםצחי לאור- CRM תקופת ההתקשרות תאריך פרסום16/08/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה10/09/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםקל-רם יעקובוביץ' בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום14/08/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה31/08/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםחברת מיניסי כתום בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום20/07/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה08/08/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםפרטנר פתרונות תקשורת נייחים תקופת ההתקשרות תאריך פרסום19/07/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה02/08/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםחב' NICE LTD תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום04/07/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה18/07/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםחברת "טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום28/06/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה19/07/2023
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםאורטקו הנדסה בע"מ תקופת ההתקשרות5 שנים + אופציה ל- 24 חודשים נוספים תאריך פרסום19/06/2023 תאריך אחרון להשגה/מענה03/07/2023
בקשות לקבלת מידע (RFI) תאריך פרסום תאריך אחרון למסירת מענים
בקשות לקבלת מידע (RFI)
תאריך פרסום16/04/2024 תאריך אחרון למסירת מענים16/05/2024
בקשות לקבלת מידע (RFI)
תאריך פרסום14/04/2024 תאריך אחרון למסירת מענים30/05/2024
בקשות לקבלת מידע (RFI)
תאריך פרסום21/03/2024 תאריך אחרון למסירת מענים09/05/2024
בקשות לקבלת מידע (RFI)
תאריך פרסום21/09/2023 תאריך אחרון למסירת מענים31/10/2023
בקשות לקבלת מידע (RFI)
תאריך פרסום26/06/2023 תאריך אחרון למסירת מענים24/07/2023
בקשות לקבלת מידע (RFI)
תאריך פרסום28/05/2023 תאריך אחרון למסירת מענים10/07/2023
;