ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת וציוד לניהול מערך החניונים
מספר ההודעה: 50
תאריך פרסום: 02/05/2024
תאריך סיום פרסום: 02/05/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: משך החוזה הקיים
שם ספק/לקוח: שיידט את בכמן (ישראל) בע"מ
פרטי ההודעה: