ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשימת מכרזים והתקשרויות

רשות שדות התעופה בישראל מודיעה על פרסום מכרז פומבי להתקשרות בחוזה. הפרטים המלאים אודות המכרז וההתקשרות מכוחו, לרבות תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז, אמות המידה לבחירת הזוכה/הזוכים, מועדים בהליך ותנאי ההתקשרות עם הזוכה/זוכים, מצוינים במסמכי המכרז המפורסמים בעמוד זה באתר האינטרנט של הרשות.

מכרז תאריך פרסום תאריך תחילת תשלום/רישום תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 13/06/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 13/06/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 10/06/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 06/06/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 03/06/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 03/06/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 30/05/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 30/05/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 28/05/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 28/05/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 27/05/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 22/05/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 22/05/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 21/05/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 21/05/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 08/05/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 08/05/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 02/05/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 02/05/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 21/03/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 21/03/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 15/01/2024 תאריך תחילת תשלום/רישום 15/01/2024 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
מכרז
תאריך פרסום 17/08/2023 תאריך תחילת תשלום/רישום 17/08/2023 תאריך סיום תשלום\רישום באינטרנט תאריך אחרון להגשה תשלום/רישום עבור השתתפות במכרז 0 ₪
הודעות פטור שם ספק/לקוח תקופת ההתקשרות תאריך פרסום תאריך סיום פרסום
הודעות פטור
שם ספק/לקוחליד שיווק ממוקד בע"מ תקופת ההתקשרות30.06.2025 - 01.07.2024 תאריך פרסום04/06/2024 תאריך סיום פרסום04/06/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחשלג לבן (1986) בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2024 - 01.07.2024 תאריך פרסום03/06/2024 תאריך סיום פרסום03/06/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחSAAB INC/ארה"ב תקופת ההתקשרות27.09.2029 - 28.09.2024 תאריך פרסום03/06/2024 תאריך סיום פרסום03/06/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחזיו אב טכנולוגיות בע"מ תקופת ההתקשרות07.08.2026 - 08.08.2024 תאריך פרסום03/06/2024 תאריך סיום פרסום03/06/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהראל טכנולוגיות מידע בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום03/06/2024 תאריך סיום פרסום03/06/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחבזק בינלאומי בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2029 - 01.01.2025 תאריך פרסום03/06/2024 תאריך סיום פרסום03/06/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחארומה נתב"ג בע"מ תקופת ההתקשרות30.08.2024 - 01.06.2024 תאריך פרסום27/05/2024 תאריך סיום פרסום27/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחShenzhen CIMC Tianda Airport Support LTD /סין תקופת ההתקשרות תאריך פרסום27/05/2024 תאריך סיום פרסום27/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ תקופת ההתקשרות10.01.2028 - 11.01.2025 תאריך פרסום27/05/2024 תאריך סיום פרסום27/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהחברות "גלילון תעשיות בע"מ", "פתקית מפעלי הדפסה בע"מ" ו"תדביק בע"מ" תקופת ההתקשרות31.01.2025 - 02.08.2024 תאריך פרסום27/05/2024 תאריך סיום פרסום27/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחבני מאיר בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום23/05/2024 תאריך סיום פרסום23/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחShenzhen CIMC Tianda Airport Support LTD /סין תקופת ההתקשרות תאריך פרסום21/05/2024 תאריך סיום פרסום21/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאופק צילומי אוויר בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2026 - 01.01.2025 תאריך פרסום20/05/2024 תאריך סיום פרסום20/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחConstraint Technologies (CTI) תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום19/05/2024 תאריך סיום פרסום19/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחBEUMER GROUP A/S/דנמרק תקופת ההתקשרות31.01.2031 - 01.02.2026 תאריך פרסום19/05/2024 תאריך סיום פרסום19/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמנוליד חרות מערכות בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2024 - 01.07.2024 תאריך פרסום13/05/2024 תאריך סיום פרסום13/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחברעם פרסום מקורי בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2028 - 01.01.2027 תאריך פרסום13/05/2024 תאריך סיום פרסום13/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחITW GSE תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום06/05/2024 תאריך סיום פרסום06/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחפוד האוס שאח בע"מ תקופת ההתקשרות31.03.2025 - 01.11.2024 תאריך פרסום06/05/2024 תאריך סיום פרסום06/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחדלק חברת הדלק הישראלית בע"מ תקופת ההתקשרות30.04.2025 - 01.07.2024 תאריך פרסום05/05/2024 תאריך סיום פרסום05/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאוניברסיטת תל-אביב תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום05/05/2024 תאריך סיום פרסום05/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחחב' דומיקאר בע"מ (באדג'ט), חב' יו.טי.אס יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ (אוויס), חב' שלמה תחבורה בע"מ, (שלמה-סיקסט), חב' אלדן תחבורה בע"מ (אלדן), חב' קשר רנט-א-קאר בע"מ (הרץ), חב' אלבר ציי רכב בע"מ תקופת ההתקשרות30.04.2025 - 01.07.2024 תאריך פרסום05/05/2024 תאריך סיום פרסום05/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחשיידט את בכמן (ישראל) בע"מ תקופת ההתקשרותמשך החוזה הקיים תאריך פרסום02/05/2024 תאריך סיום פרסום02/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמעלה שחרות – כפר קהילתי תקופת ההתקשרות11.08.2029 - 12.08.2024 תאריך פרסום02/05/2024 תאריך סיום פרסום02/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחזיק סנסורס בע"מ תקופת ההתקשרות05.06.2027 - 06.06.2024 תאריך פרסום02/05/2024 תאריך סיום פרסום02/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחלייף אייר בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2026 - 01.01.2025 תאריך פרסום02/05/2024 תאריך סיום פרסום02/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחארנון פז (1985), סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות, מנטבר אמנים והפקות בע"מ, ק.מ. החברה למופעים (1994), קאטצ' די. איי. בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2025 - 01.01.2025 תאריך פרסום02/05/2024 תאריך סיום פרסום02/05/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחד"ר קובי אליהו תקופת ההתקשרות04.12.2026 - 05.12.2024 תאריך פרסום17/04/2024 תאריך סיום פרסום17/04/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחArthur. J. Gallagher תקופת ההתקשרות30.04.2025 - 01.05.2024 תאריך פרסום16/04/2024 תאריך סיום פרסום16/04/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחשטראוס לזר ושות' תקופת ההתקשרות תאריך פרסום16/04/2024 תאריך סיום פרסום16/04/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאוברסיז קומרס בע"מ תקופת ההתקשרות31.07.2030 - 01.08.2024 תאריך פרסום15/04/2024 תאריך סיום פרסום15/04/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה בע"מ תקופת ההתקשרות12.12.2026 - 13.12.2024 תאריך פרסום11/04/2024 תאריך סיום פרסום11/04/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחסטנטופון ישראל בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2027- 01.01.2025 תאריך פרסום10/04/2024 תאריך סיום פרסום10/04/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחיונירום אלקטרוניקס בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום08/04/2024 תאריך סיום פרסום08/04/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחיוניון רכב תעשייתי בע"מ תקופת ההתקשרות19.02.2026 - 20.09.2024 תאריך פרסום02/04/2024 תאריך סיום פרסום02/04/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחטלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ תקופת ההתקשרות31.07.2028 - 01.08.2024 תאריך פרסום01/04/2024 תאריך סיום פרסום01/04/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחשטרן (ישראל) תכשיטים ואבני חן תקופת ההתקשרות31.12.2026 - 01.01.2025 תאריך פרסום01/04/2024 תאריך סיום פרסום01/04/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחחברת פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח חיים (2014) בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2026 - 01.01.2025 תאריך פרסום01/04/2024 תאריך סיום פרסום01/04/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאפקון בקרה ואוטומציה בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2027 - 01.01.2025 תאריך פרסום31/03/2024 תאריך סיום פרסום31/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמטרו מוטור שיווק (1981) בע"מ תקופת ההתקשרות31.08.2026 - 01.09.2024 תאריך פרסום31/03/2024 תאריך סיום פרסום31/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהודיס בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2024 - 01.06.2024 תאריך פרסום26/03/2024 תאריך סיום פרסום26/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחUFA תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום26/03/2024 תאריך סיום פרסום26/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהראל חברה לביטוח בע"מ תקופת ההתקשרות31.03.2025 - 01.04.2024 תאריך פרסום25/03/2024 תאריך סיום פרסום25/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחRosenbauer International /אוסטריה תקופת ההתקשרות תאריך פרסום25/03/2024 תאריך סיום פרסום25/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחיגאל ארנון-תדמור לוי ושות' תקופת ההתקשרות31.08.2026 - 01.09.2024 תאריך פרסום24/03/2024 תאריך סיום פרסום24/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחרועי אפללו בע"מ, אייל לוי הנדסת חשמל בע"מ, עמוסי שירותי יעוץ בע"מ תקופת ההתקשרות24.10.2026 - 25.10.2024 תאריך פרסום21/03/2024 תאריך סיום פרסום21/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחConstraint Technologies (CTI) תקופת ההתקשרות30.04.2027 - 01.05.2024 תאריך פרסום21/03/2024 תאריך סיום פרסום21/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחטלזר 019 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ תקופת ההתקשרות02.06.2025 - 03.06.2024 תאריך פרסום20/03/2024 תאריך סיום פרסום20/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחנ. ג'אן בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום20/03/2024 תאריך סיום פרסום20/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחזיו האפט יעוץ וניהול בע"מ, שטרק את שטרק רואי חשבון, אברהם, עזרא, זנדברג ושות, פאהן קנה ושות, ספורטה פן חן, בן דוד, שלוי, קופ ושות, אסתר מטלס, קופרברג, עזרא ושות, גילי איצקוביץ, ברסקי את ברגר תקופת ההתקשרות30.06.2026 - 1.07.2024 תאריך פרסום19/03/2024 תאריך סיום פרסום19/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחטרקטורים וציוד איי. טי .אי בע"מ תקופת ההתקשרות28.07.2026 - 29.07.2024 תאריך פרסום17/03/2024 תאריך סיום פרסום17/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחליד בקרה בע"מ תקופת ההתקשרות31.07.2025 - 01.08.2024 תאריך פרסום14/03/2024 תאריך סיום פרסום14/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחא. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מ תקופת ההתקשרות31.05.2026 - 01.06.2024 תאריך פרסום12/03/2024 תאריך סיום פרסום12/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ, ויינשטיין ועדיה אדריכלים בע"מ, גרוס מנחם אדריכל ומתכנן ערים תקופת ההתקשרות31.10.2026 - 01.11.2024 תאריך פרסום11/03/2024 תאריך סיום פרסום11/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחדלק חברת הדלק הישראלית בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום07/03/2024 תאריך סיום פרסום07/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחלהבות שרותים בע"מ תקופת ההתקשרות19.07.2026 - 20.07.2024 תאריך פרסום05/03/2024 תאריך סיום פרסום05/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוח"א. דנן כיבוי אש בע"מ" ו"י.ב. קורמן מערכות אינסטלציה (92) בע"מ" תקופת ההתקשרות19.07.2026 - 20.07.2024 תאריך פרסום05/03/2024 תאריך סיום פרסום05/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחארומה נתב"ג בע"מ תקופת ההתקשרות31.05.2024 - 01.03.2024 תאריך פרסום04/03/2024 תאריך סיום פרסום04/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאיי.ג'י.אל קונסלטינג בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2024 - 06.05.2024 תאריך פרסום04/03/2024 תאריך סיום פרסום04/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוח"יוסי שחר יעוץ בטיחות בע"מ" ו-"שלהבת מערכות מידע בע"מ" תקופת ההתקשרות30.06.2026 - 01.07.2024 תאריך פרסום29/02/2024 תאריך סיום פרסום01/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחש. נתנאל מהנדסים יועצים בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום29/02/2024 תאריך סיום פרסום01/03/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחקבוצת אלון בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום22/02/2024 תאריך סיום פרסום22/02/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחחברת א.צ. טכנולוגיות לרכב ט.נ. בע"מ תקופת ההתקשרות31.07.2026 - 01.08.2024 תאריך פרסום21/02/2024 תאריך סיום פרסום21/02/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחBEUMER GROUP A/S/דנמרק תקופת ההתקשרות תאריך פרסום20/02/2024 תאריך סיום פרסום20/02/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחש.א. מערכות מיזוג בע"מ, מד קור (2003) בע"מ תקופת ההתקשרות31.08.2027 - 01.09.2024 תאריך פרסום13/02/2024 תאריך סיום פרסום13/02/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחעיצוב במה בע"מ תקופת ההתקשרות30.06.2025 - 01.07.2024 תאריך פרסום13/02/2024 תאריך סיום פרסום13/02/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמוניות אלנג'מה בע"מ תקופת ההתקשרות01.03.2025 - 02.03.2024 תאריך פרסום13/02/2024 תאריך סיום פרסום13/02/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמקסימה המרכז להפרדת אוויר בע"מ תקופת ההתקשרות23.07.2026 - 24.07.2024 תאריך פרסום13/02/2024 תאריך סיום פרסום13/02/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאבי יניב יעוץ ניהול ותיאום קשרי תעופה בע"מ תקופת ההתקשרות08.03.2027 - 09.03.2024 תאריך פרסום11/02/2024 תאריך סיום פרסום11/02/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחBEUMER GROUP /דנמרק תקופת ההתקשרות תאריך פרסום11/02/2024 תאריך סיום פרסום11/02/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחFrequentis CA תקופת ההתקשרות תאריך פרסום11/02/2024 תאריך סיום פרסום11/02/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחדקל תוכנה (ד.ב.י) בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום08/02/2024 תאריך סיום פרסום08/02/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחג'יי. אר. היינמן שותפות מוגבלת תקופת ההתקשרות31.12.2024 - 01.06.2024 תאריך פרסום06/02/2024 תאריך סיום פרסום06/02/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחSerco Limited תקופת ההתקשרות31.01.2025 - 01.08.2024 תאריך פרסום05/02/2024 תאריך סיום פרסום05/02/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחAmazon Web Services EMEA Sarl, Google LLC תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום31/01/2024 תאריך סיום פרסום31/01/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמלאון 92 בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום28/01/2024 תאריך סיום פרסום28/01/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחלוחות רודוב בע"מ, אור שי סיטונאות חשמל בע"מ, אנרגוטק פרויקטים בע"מ, חשמלור (1994) בע"מ, ניצן פרידברג בע"מ תקופת ההתקשרות31.07.2026 - 01.08.2024 תאריך פרסום23/01/2024 תאריך סיום פרסום23/01/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחפ.נ תעופה בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום23/01/2024 תאריך סיום פרסום23/01/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחקיי 9 סולושנס בע"מ תקופת ההתקשרות28.02.2027 - 01.03.2024 תאריך פרסום21/01/2024 תאריך סיום פרסום21/01/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחקיי 9 סולושנס בע"מ תקופת ההתקשרות28.02.2027 - 01.03.2024 תאריך פרסום21/01/2024 תאריך סיום פרסום21/01/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאיי.פי.אמ איתן עמיחי הדברה בע"מ תקופת ההתקשרות30.04.2024 - 01.02.2024 תאריך פרסום10/01/2024 תאריך סיום פרסום10/01/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחפז-גז בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום10/01/2024 תאריך סיום פרסום10/01/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמיקרוסופט ישראל בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום10/01/2024 תאריך סיום פרסום10/01/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחTHYSSENKRUP AIRPORT SOLUTIONS S.A / גרמניה תקופת ההתקשרות תאריך פרסום08/01/2024 תאריך סיום פרסום08/01/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחלידר הנפקות (1993) בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2032 - 08.04.2024 תאריך פרסום07/01/2024 תאריך סיום פרסום07/01/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחביו-מד פארמה בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום07/01/2024 תאריך סיום פרסום07/01/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחגולדפרב, גרוס, זליגמן ושות' תקופת ההתקשרותעד ליום 31.05.2026 תאריך פרסום03/01/2024 תאריך סיום פרסום03/01/2025
הודעות פטור
שם ספק/לקוחניפנדו בע"מ תקופת ההתקשרות31.01.2029 - 01.02.2024 תאריך פרסום25/12/2023 תאריך סיום פרסום25/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמערכות התראה אינטגרליות בע"מ תקופת ההתקשרות31.03.2027 - 01.04.2024 תאריך פרסום21/12/2023 תאריך סיום פרסום21/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמרחבים טל בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום20/12/2023 תאריך סיום פרסום20/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהאוניברסיטה הפתוחה תקופת ההתקשרות31.12.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום18/12/2023 תאריך סיום פרסום18/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחקל רם יעקובוביץ' בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום17/12/2023 תאריך סיום פרסום17/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחליינס עבודות תת קרקעיות בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2024 - 01.04.2024 תאריך פרסום14/12/2023 תאריך סיום פרסום14/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחדלק חברת הדלק הישראלית בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2025 - 01.01.2024 תאריך פרסום14/12/2023 תאריך סיום פרסום14/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחטל לימוזין סרוויס בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2025 - 01.01.2024 תאריך פרסום14/12/2023 תאריך סיום פרסום14/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחHANSA CONSULT INGENIEURGESELLSCHAFT תקופת ההתקשרות תאריך פרסום14/12/2023 תאריך סיום פרסום14/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחנייס מערכות בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום14/12/2023 תאריך סיום פרסום14/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחארומה נתב"ג בע"מ תקופת ההתקשרות29.02.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום13/12/2023 תאריך סיום פרסום13/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחקפה משמר השרון בע"מ תקופת ההתקשרות29.02.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום13/12/2023 תאריך סיום פרסום13/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאסול אוכל איכותי בע"מ תקופת ההתקשרות29.02.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום13/12/2023 תאריך סיום פרסום13/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחפעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ, מיטב דש ניהול תיקים בע"מ, מגדל ניהול תיקי השקעות (1998), פסגות ניירות ערך בע"מ, אינפיניטי ניהול תיקי השקעות בע"מ, איילון פתרונות פיננסיים (2004), תפנית דיסקונט-ניהול תיקי השקעות בע"מ, אי.בי.אי- אמבן ניהול השקעות בע"מ, הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ, אקסלנס ניהול השקעות וני"ע בע"מ, אפסילון ניהול תיקי השקעות בע"מ, אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ תקופת ההתקשרות30.11.2025- 01.05.2024 תאריך פרסום11/12/2023 תאריך סיום פרסום11/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחי.א. דרך ירוקה בע"מ תקופת ההתקשרות31.03.2025 - 01.04.2024 תאריך פרסום06/12/2023 תאריך סיום פרסום06/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחצחי לאור - MRC תקופת ההתקשרות תאריך פרסום06/12/2023 תאריך סיום פרסום06/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהראל חברה לביטוח בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום05/12/2023 תאריך סיום פרסום05/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחUFA תקופת ההתקשרות תאריך פרסום05/12/2023 תאריך סיום פרסום05/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחצילומעתיק בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום04/12/2023 תאריך סיום פרסום04/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמושלי אלדר מ.א אדריכלים בע"מ תקופת ההתקשרותפרוייקטאלי תאריך פרסום04/12/2023 תאריך סיום פרסום04/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמצליח זאבי תשתיות פיתוח ויזמות, נ.ס.ח חלבי בע"מ, י.לרר (הנדסה) בע"מ, ותוראב השקעות ופיתוח בע"מ תקופת ההתקשרות31.10.2024 - 01.05.2024 תאריך פרסום04/12/2023 תאריך סיום פרסום04/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאס.איי.אייצ' ישראל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ תקופת ההתקשרות31.10.2026 - 01.11.2023 תאריך פרסום03/12/2023 תאריך סיום פרסום03/12/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחגו'ן ברייס הדרכה בע"מ, כפר המכביה בע"מ, נאות אפעל בע"מ, המסלול האקדמי המכללה למינהל תקופת ההתקשרות6 חודשים תאריך פרסום30/11/2023 תאריך סיום פרסום30/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחדנה הנדסה בע"מ, גדיש חברה להנדסה בע"מ, י.ד ירדן ניהול נכסים ובנין בע"מ, אידאה הנדסה ד.י בע"מ, אהוד לויתן הנדסה בע"מ תקופת ההתקשרות31.08.2024 - 01.03.2024 תאריך פרסום30/11/2023 תאריך סיום פרסום30/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחכביש חוצה ישראל בע"מ תקופת ההתקשרותפרוייקטאלי תאריך פרסום29/11/2023 תאריך סיום פרסום29/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחTHALES ITALIA SPA תקופת ההתקשרות15.01.2026 - 16.01.2024 תאריך פרסום28/11/2023 תאריך סיום פרסום28/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחטעם הידע בע"מ תקופת ההתקשרות31.01.2024 - 04.12.2023 תאריך פרסום27/11/2023 תאריך סיום פרסום27/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחגאו-דע ניהול ומידע מקרקעין תקופת ההתקשרות29.02.2028 - 01.03.2024 תאריך פרסום27/11/2023 תאריך סיום פרסום27/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחשלג לבן (1986) בע"מ תקופת ההתקשרות30.06.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום27/11/2023 תאריך סיום פרסום27/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהאוסף חברה לשירותים בע"מ תקופת ההתקשרות30.04.2027- 01.05.2024 תאריך פרסום26/11/2023 תאריך סיום פרסום26/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחפי.אייץ.איי IHP נטוורקס 2015 תקופת ההתקשרות23.04.2029 - 24.04.2024 תאריך פרסום26/11/2023 תאריך סיום פרסום26/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחיוסף ישר ו/או דבורה חנוך תקופת ההתקשרות27.03.2029 - 28.03.2024 תאריך פרסום26/11/2023 תאריך סיום פרסום26/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחסינאל מלל פייווי בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2025 - 01.01.2024 תאריך פרסום22/11/2023 תאריך סיום פרסום22/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחרשות התעופה האזרחית תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום22/11/2023 תאריך סיום פרסום22/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחדלק חברת הדלק הישראלית בע"מ תקופת ההתקשרות 30.06.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום20/11/2023 תאריך סיום פרסום20/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחחברת דואר ישראל בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום14/11/2023 תאריך סיום פרסום14/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאחלה ב.ד. חן אילת בע"מ, י.פ.ר.ע. מזון והשקעות אילת בע"מ תקופת ההתקשרות30.04.2026 - 01.05.2024 תאריך פרסום14/11/2023 תאריך סיום פרסום14/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחנס א.ט. בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום14/11/2023 תאריך סיום פרסום14/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחע. דורון אל פרויקטים בע"מ תקופת ההתקשרות29.02.2024 - 01.12.2023 תאריך פרסום13/11/2023 תאריך סיום פרסום13/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחבון תור פתרונות תחבורה בע"מ תקופת ההתקשרות30.09.2025 - 01.10.2023 תאריך פרסום13/11/2023 תאריך סיום פרסום13/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחעוגן הדרכות (י.א.ש) בע"מ תקופת ההתקשרות30.06.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום12/11/2023 תאריך סיום פרסום12/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמ.י.ה מחשבים בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום08/11/2023 תאריך סיום פרסום08/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחבזק בינלאומי בע"מ, טלדור תקשורת בע"מ, נס א.ט. בע"מ, טו בי סקיור בע"מ תקופת ההתקשרות19.12.2024 - 20.12.2023 תאריך פרסום06/11/2023 תאריך סיום פרסום06/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאלפיין סיסטמס מיגון אש בע"מ תקופת ההתקשרות30.04.2027 - 01.05.2024 תאריך פרסום06/11/2023 תאריך סיום פרסום06/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמאיר מזרחי ושות' – עורכי דין תקופת ההתקשרות26.02.2026 - 27.02.2024 תאריך פרסום02/11/2023 תאריך סיום פרסום02/11/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחברעם סיטי פרס בע"מ, א.א פרסומאים (אטדגי) בע"מ תקופת ההתקשרות30.05.2024 - 01.12.2023 תאריך פרסום31/10/2023 תאריך סיום פרסום31/10/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהודיס בע"מ תקופת ההתקשרות30.06.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום29/10/2023 תאריך סיום פרסום29/10/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאלבר ציי רכב (ר.צ) בע"מ, דומיקאר בע"מ (באדג'ט), יו. טי. אס. יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ, קשר רנט-א-קאר (הרץ), שלמה תחבורה (2007) בע"מ, אלדן תחבורה בע"מ תקופת ההתקשרות30.06.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום29/10/2023 תאריך סיום פרסום29/10/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאירוקה אינטרנשיונל בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2023 - 01.11.2023 תאריך פרסום29/10/2023 תאריך סיום פרסום29/10/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהראל חברה לביטוח בע"מ תקופת ההתקשרות31.10.2024 - 01.11.2023 תאריך פרסום29/10/2023 תאריך סיום פרסום29/10/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחסנונית שירותי תעופה בע"מ תקופת ההתקשרותעד ליום 31.12.2025 תאריך פרסום25/10/2023 תאריך סיום פרסום25/10/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחצברטק בע"מ תקופת ההתקשרות20.11.2025 - 21.11.2023 תאריך פרסום25/10/2023 תאריך סיום פרסום25/10/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחבנק הפועלים בע"מ תקופת ההתקשרות31.03.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום24/10/2023 תאריך סיום פרסום24/10/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמר יצחק גילון תקופת ההתקשרות31.12.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום24/10/2023 תאריך סיום פרסום24/10/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחא. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום19/10/2023 תאריך סיום פרסום19/10/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהראל חברה לביטוח בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2023 - 01.11.2023 תאריך פרסום19/10/2023 תאריך סיום פרסום19/10/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחא-מרום יועצים בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2026 - 01.01.2024 תאריך פרסום18/10/2023 תאריך סיום פרסום18/10/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחטרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ תקופת ההתקשרות31.03.2027 - 01.04.2024 תאריך פרסום18/10/2023 תאריך סיום פרסום18/10/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחפז שירותי תעופה בע"מ תקופת ההתקשרות30.11.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום18/10/2023 תאריך סיום פרסום18/10/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמתודיקה למידה אפקטיבית בע"מ, קוולי-טסט בע"מ, נעם הרץ-גע דע, פלייסקיפ בע"מ, אל-נט בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום17/10/2023 תאריך סיום פרסום17/10/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחפסיפיק רכב ותחבורה בע"מ תקופת ההתקשרות16.06.2024 - 01.01.2024 תאריך פרסום12/10/2023 תאריך סיום פרסום12/10/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחטיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום28/09/2023 תאריך סיום פרסום27/09/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאפקון בקרה ואוטומציה בע"מ תקופת ההתקשרות8.02.2029 - 01.03.2024 תאריך פרסום19/09/2023 תאריך סיום פרסום19/09/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחנס א.ט. בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2025 - 01.01.2024 תאריך פרסום19/09/2023 תאריך סיום פרסום19/09/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאלטרון בע"מ תקופת ההתקשרות30.06.2024 - 01.11.2023 תאריך פרסום19/09/2023 תאריך סיום פרסום19/09/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחטיאסג'י אי.טי. מערכות מתקדמות בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום14/09/2023 תאריך סיום פרסום14/09/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחקבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ תקופת ההתקשרות30.06.2025 - 01.01.2025 תאריך פרסום14/09/2023 תאריך סיום פרסום14/09/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחפוד האוס שאח בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום13/09/2023 תאריך סיום פרסום13/09/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחArthur J Gallagher (UK) Limited תקופת ההתקשרות02.09.2024 - 03.09.2023 תאריך פרסום11/09/2023 תאריך סיום פרסום11/09/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמיניסי כתום בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום11/09/2023 תאריך סיום פרסום11/09/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחחיון טכנולוגיות בע"מ תקופת ההתקשרותעד ליום 16.07.2024 תאריך פרסום05/09/2023 תאריך סיום פרסום05/09/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחפוד האוס שאח בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום30/08/2023 תאריך סיום פרסום30/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחניהול משאבי הסביבה (אינווירומנג'ר) בע"מ תקופת ההתקשרות22.05.2024 - 23.05.2023 תאריך פרסום30/08/2023 תאריך סיום פרסום30/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחTransoft Solutions תקופת ההתקשרות31.12.2025 - 01.04.2024 תאריך פרסום29/08/2023 תאריך סיום פרסום29/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחדי.בי.אס שרותי לווין (1998) בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2026 - 01.01.2024 תאריך פרסום29/08/2023 תאריך סיום פרסום29/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחATITECH S.P.A תקופת ההתקשרות תאריך פרסום28/08/2023 תאריך סיום פרסום28/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחש. לוטינגר ושות' חברה לייעוץ וניהול בע"מ תקופת ההתקשרות08.03.2027 - 09.03.2024 תאריך פרסום23/08/2023 תאריך סיום פרסום23/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחע.מ.י.ש.ב שרותים בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום23/08/2023 תאריך סיום פרסום23/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחMALLAGHA תקופת ההתקשרות תאריך פרסום23/08/2023 תאריך סיום פרסום23/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחדיזל הנדסה טכנולוגיה (2003) בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום22/08/2023 תאריך סיום פרסום22/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמסייג'נט בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2025 - 01.01.2024 תאריך פרסום22/08/2023 תאריך סיום פרסום22/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחיוניון רכב תעשייתי בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום22/08/2023 תאריך סיום פרסום22/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחפרידנזון אייר אנד אושן בע"מ תקופת ההתקשרותעד ליום 31.12.2024 תאריך פרסום21/08/2023 תאריך סיום פרסום21/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמשרד התחבורה תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום20/08/2023 תאריך סיום פרסום20/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחפרטנר פתרונות תקשורת נייחים תקופת ההתקשרות תאריך פרסום16/08/2023 תאריך סיום פרסום16/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחבית הספר הארצי לכבאות-נציבות תקופת ההתקשרות תאריך פרסום14/08/2023 תאריך סיום פרסום14/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחשינדלר נחושתן בע"מ תקופת ההתקשרות25.02.2024 - 24.02.2027 תאריך פרסום14/08/2023 תאריך סיום פרסום14/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאוניברסיטת ת"א תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום14/08/2023 תאריך סיום פרסום14/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחתור בוס שירות המטייל בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום13/08/2023 תאריך סיום פרסום13/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחדלק - חברת הדלק הישראלית בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום10/08/2023 תאריך סיום פרסום10/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהתאמה השמה ומידע (1995) בע"מ תקופת ההתקשרות01.01.2024 - 31.12.2024 תאריך פרסום08/08/2023 תאריך סיום פרסום08/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאלקטרה בע"מ תקופת ההתקשרות01.02.2024 - 31.01.2027 תאריך פרסום08/08/2023 תאריך סיום פרסום08/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחשינדלר נחושתן מעליות בע"מ, קונה בע"מ, אלקטרה בע"מ, טי קיי מעליות ישראל אחזקות ש.מ תקופת ההתקשרות01.02.2024 - 31.01.2027 תאריך פרסום08/08/2023 תאריך סיום פרסום08/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחארומה נתב"ג בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום08/08/2023 תאריך סיום פרסום08/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחסונול ישראל בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום06/08/2023 תאריך סיום פרסום06/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחWOLLARD INTERNATIONAL LLC תקופת ההתקשרות תאריך פרסום03/08/2023 תאריך סיום פרסום03/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחגרר שי כהן בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום01/08/2023 תאריך סיום פרסום01/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחלה פרינה – אל טליו בע"מ תקופת ההתקשרות06.01.2025 - 01.01.2025 תאריך פרסום01/08/2023 תאריך סיום פרסום01/08/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחדונג מערכות בע"מ תקופת ההתקשרות19.11.2023 - 20.08.2023 תאריך פרסום31/07/2023 תאריך סיום פרסום31/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחפז נכסי תעופה בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום31/07/2023 תאריך סיום פרסום31/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמשרד הביטחון תקופת ההתקשרות14.09.2023 - 01.08.2023 תאריך פרסום31/07/2023 תאריך סיום פרסום31/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחקיו איי אס ישראל בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום31/07/2023 תאריך סיום פרסום31/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחקומט ש.מ. סחר בינלאומי בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום27/07/2023 תאריך סיום פרסום27/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמכון קינן שפי בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום26/07/2023 תאריך סיום פרסום26/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאינטרנשיונל אייר טרנספור (IATA) תקופת ההתקשרות תאריך פרסום26/07/2023 תאריך סיום פרסום26/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהראל חברה לביטוח בע"מ תקופת ההתקשרות1.10.2023 - 01.09.2023 תאריך פרסום19/07/2023 תאריך סיום פרסום19/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחביטחון הים האדום תקופת ההתקשרות18.02.2026 - 19.02.2023 תאריך פרסום16/07/2023 תאריך סיום פרסום16/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחA.T.E.S ITALIANA תקופת ההתקשרות תאריך פרסום16/07/2023 תאריך סיום פרסום16/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאורד מערכות בקרה בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2025 - 01.01.2024 תאריך פרסום12/07/2023 תאריך סיום פרסום12/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ תקופת ההתקשרות08.12.2025 - 09.12.2023 תאריך פרסום12/07/2023 תאריך סיום פרסום12/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחצוקית תעופה ותיירות בע"מ תקופת ההתקשרות31.12.2025 - 01.01.2024 תאריך פרסום12/07/2023 תאריך סיום פרסום12/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחפיתוח בגן בע"מ תקופת ההתקשרות31.08.2026 - 01.09.2023 תאריך פרסום12/07/2023 תאריך סיום פרסום12/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחנס א.ט. בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום10/07/2023 תאריך סיום פרסום10/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאתוס אדריכלות וסביבה בע"מ תקופת ההתקשרותעד לתאריך 31.12.2023 תאריך פרסום10/07/2023 תאריך סיום פרסום10/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחקולקר קולקר אפשטיין אדריכלים בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום10/07/2023 תאריך סיום פרסום10/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחרשות הטבע והגנים תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום04/07/2023 תאריך סיום פרסום04/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאיילון החברה לביטוח בע"מ תקופת ההתקשרות31.07.2023 - 01.07.2023 תאריך פרסום04/07/2023 תאריך סיום פרסום04/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחמשרד התחבורה תקופת ההתקשרות01.07.2023 - 31.07.2023 תאריך פרסום02/07/2023 תאריך סיום פרסום02/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחנ.ג'אן בע"מ תקופת ההתקשרות תאריך פרסום02/07/2023 תאריך סיום פרסום02/07/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאיי.ג'י.אל קונסלטינג בע"מ תקופת ההתקשרות05.05.2024 - 06.09.2023 תאריך פרסום29/06/2023 תאריך סיום פרסום29/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחאמיר חברה להנדסה וסחר בע"מ תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום29/06/2023 תאריך סיום פרסום29/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחד.מ (3000) הנדסה בע"מ, בינת תקשורת מחשבים בע"מ תקופת ההתקשרותעד ליום 30.03.2026 תאריך פרסום28/06/2023 תאריך סיום פרסום28/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחהראל חברה לביטוח בע"מ תקופת ההתקשרותהחל מיום 01.07.2023 ועד ליום 30.06.2024 תאריך פרסום27/06/2023 תאריך סיום פרסום27/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחShenzhen CIMC Tianda Airport Support LTD /סין תקופת ההתקשרותתקופת החוזה הקיים תאריך פרסום26/06/2023 תאריך סיום פרסום26/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחליד שיווק ממוקד בע"מ תקופת ההתקשרותהחל מיום 01.07.2023 ועד לתום 12 חודשים, או עד לסיום חפיפת דובר חדש לרשות, לפי המוקדם מביניהם. תאריך פרסום26/06/2023 תאריך סיום פרסום26/06/2024
הודעות פטור
שם ספק/לקוחTopsonic Systemhaus GmbH תקופת ההתקשרותכמפורט בהודעת הרשות תאריך פרסום21/06/2023 תאריך סיום פרסום21/06/2024
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים שם ספק/ים תקופת ההתקשרות תאריך פרסום תאריך אחרון להשגה/מענה
בחינת קיומם של ספקים/מיזמים
שם ספק/יםADB SAFEGATE BVBA /בלגיה תקופת ההתקשרות5 שנים תאריך פרסום05/06/2024 תאריך אחרון להשגה/מענה24/06/2024

אין פרסומים מתאימים

;