ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות ועדכונים

 1. הודעה על סגירת משרדי רשות שדות התעופה במהלך חג סוכות

  רשות שדות התעופה מבקשת ליידע את הציבור, כי משרדיה יהיו סגורים במהלך חג הסוכות ובחול המועד סוכות החל מיום 29.09.2023 ועד ליום 7.10.2023 כולל. במהלך תקופה זו לא ניתן יהיה לעיין במכרזים ו/או להירשם/לשלם את דמי ההשתתפות במכרזים במשרדי הרשות, ולא ניתן יהיה לקבל מענה טלפוני בנושא.

  עם זאת מובהר, כי ניתן בכל עת לעיין במכרזים ולהירשם/לשלם את דמי ההשתתפות בהם באמצעות אתר האינטרנט של הרשות.

 2. בקשות ממשרדי עו"ד

  רשות שדות התעופה מעוניינת בקבלת בקשות ממשרדי עו"ד להיכלל במאגר מציעים למתן שירותים משפטיים. פונה אשר מעוניין להיכלל במאגר, בתחום הרלוונטי לגביו, מוזמן לעיין באתר האינטרנט ולהגיש בקשה בהתאם להנחיות ולתנאים הקיימים באתר.

 3. ההשתתפות במכרז

  ההשתתפות במכרז מותנית ברישום / תשלום דמי השתתפות

 4. חובת המכרזים

  באתר זה מפורסמים מכרזים, הודעות ופרסומים באופן שוטף בהתאם לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993