ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות ועדכונים

 1. פסח

  רשות שדות התעופה מבקשת ליידע את הציבור, כי משרדי הנהלת הרשות יהיו סגורים במהלך חג הפסח ובחול המועד פסח, החל מיום 21.04.2024 ועד ליום 29.04.2024 כולל. במהלך תקופה זו לא ניתן יהיה לעיין במכרזים ו/או להירשם/לשלם את דמי ההשתתפות במכרזים במשרדי הנהלת הרשות, ולא ניתן יהיה לקבל מענה טלפוני בנושא.

  עם זאת מובהר, כי ניתן בכל עת לעיין במכרזים ולהירשם/לשלם את דמי ההשתתפות בהם, באמצעות אתר האינטרנט של הרשות.

 2. חובת המכרזים

  באתר זה מפורסמים מכרזים, הודעות ופרסומים באופן שוטף בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.

 3. בקשות ממשרדי עו"ד

  רשות שדות התעופה מעוניינת בקבלת בקשות ממשרדי עו"ד להיכלל במאגר מציעים למתן שירותים משפטיים. פונה אשר מעוניין להיכלל במאגר, בתחום הרלוונטי לגביו, מוזמן לעיין באתר האינטרנט ולהגיש בקשה בהתאם להנחיות ולתנאים הקיימים באתר.

 4. ההשתתפות במכרז

  ההשתתפות במכרז מותנית ברישום / תשלום דמי השתתפות