ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

קיימות

קיימות מוצגות 0 תוצאות

בשנת 2008 החליטה מועצת המנהלים של רש"ת, על  גיבוש תוכנית אסטרטגית לקידום נתב"ג כנמל תעופה "ירוק". מטרת התוכנית כללה השגת שיפור הדרגתי ומתמשך בכל המדדים הסביבתיים הרלבנטיים לפעילות רש"ת.

עקב ההשלכות הרחבות של התכנית, וההיבטים הציבוריים הכרוכים בה מחד וכן הצורך בהובלת צוותי עבודה הכוללים  גורמים רבים ברש"ת ובנתב"ג הוקמה ועדת היגוי  עליונה להובלה ותמיכה בקידום התוכנית, אשר כוללת את הגורמים  הבכירים ואנשי המקצוע מהנהלת רש"ת ונתב"ג ובראשן עומד מנכ"ל רש"ת.

תוכנית להפחתת פליטות גזי חממה בנתב"ג
נמל התעופה בן גוריון פועל בשנים האחרונות לצמצום השפעתו על הסביבה על ידי קידום ויישום תוכניות בתחומי הרעש, ניהול והתייעלות אנרגטית, ניהול פסולת ומחזור וניהול היבטים נוספים בתחומי השפעת השדה על הסביבה. אחד האתגרים הסביבתיים הגדולים ביותר היום הוא המאבק בהתחממות הגלובאלית. האופן המרכזי בו חברות מתמודדות כיום עם האתגר, הינו צמצום פליטת גזי חממה כתוצאה מפעילות האדם.

לתקציר תוכנית ניהול והפחתת פליטות גזי החממה בנתב"ג, לחצו כאן.