ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מערכות ניטור רעש ואיכות אוויר

כחלק מדרישות תמ"א 2/4 קיימת  ברש"ת מערכת ניטור סביבתית ואכיפה תעופתית אשר פריסתה ותפעולה נקבעו על ידי שר הפנים, השר להגנת הסביבה, שר התחבורה ושר הבריאות או מי שהוסמכו על ידו.
תפקידי המערכת הם איסוף נתוני הרעש והמזהמים ועיבודם בדו"חות לצורך קביעת זכאות למיגון אקוסטי, עבודת הוועדה המקצועית, עבודת הוועדה הציבורית וכן לצורך ניטור תבנית התפעול והגבלות על התפעול שנקבעו בתמ"א.
מערכת ניטור זו מנוהלת, מתופעלת ומתוחזקת על ידי אגף איכות הסביבה בחטיבת תכנון והנדסה ברשות שדות התעופה תוך בקרה של גורם ציבורי מוסמך.
המערכת בנויה משתי מערכות ניטור נפרדות: מערכת ניטור איכות האויר ומערכת ניטור רעש ומעקב נתיבי הטיסה.

מערכת ניטור איכות האוויר  - Air Quality Monitoring System) AQMS)
מורכבת משתי "תחנות קצה" לניטור ריכוזי המזהמים המקושרות למרכז בקרה ממוחשב המכיל שתי "תחנות עבודה"(Work Stations).
המערכת  מנטרת 3 מזהמים:

  • תחמוצות חנקן (NOX)
  • אוזון טרופוספרי (O3)
  • חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5)

מערכת הניטור דוֹגֶמֶת באופן רציף את האוויר, מבצעת אנליזות פיזיות וכימיות לדגימות אלו ומשגרת את נתוניהן לאוגר נתונים אשר ממנו מופקים הדוחות הנדרשים.
לכל אחת מתחנות הקצה (תחנות הניטור) מקושרת תת מערכת מטאורולוגית עצמאית המעבירה במקביל ובזמן אמת ארבעה פרמטרים מטאורולוגיים: כוון רוח, עצמת רוח, טמפרטורה ולחות יחסית. לפרמטרים אלו, יש משמעות רבה למאפייני זיהום האוויר המנוטרים ונאגרים בבסיס הנתונים במרכז הבקרה של המערכת.
אפיוניה ובנייתה של המערכת נעשו במתואם עם המשרד לאיכות הסביבה. התפעול, הפקת הדוחות והתחזוקה מתבצעים על פי הסטנדרטים בהם נדרשת רשות שדות התעופה לעמוד על פי הגדרות מנ"א (מרכז הניטור הארצי) של המשרד לאיכות הסביבה.
נתוני המערכת מועברים למשרד להגנת הסביבה ומפורסמים באתר מנ"א (מרכז ניטור ארצי).

מערכת ניטור רעש
מערכת ניטור הרעש ומעקב הנתיבים בנמל התעופה בן גוריון, הינה  מתוצרת חברת "TOPSONIC"  הגרמנית.

  • למערכת ניטור הרעש יכולות רבות בזיהוי ואנליזות של האקלים האקוסטי בנתיבי הטיסה וביישובי  סובב נתב"ג.
  • מערכת מעקב הנתיב וניטור הרעש בישובים הסמוכים לנתב"ג מנטרת את מפלסי הרעש של המטוסים הממריאים מנמל התעופה בן גוריון תוך שהיא מאפשרת הצגת נתיבי המטוסים ושיוכם לאירועי הרעש.
  • תחנות ניטור הרעש למטוסים מוקמו לאורך נתיבי הטיסה החולפים בסמוך לישובים הסמוכים לנתב"ג כדלקמן: בארות יצחק, ראש העין, צפריה, בית דגן, חולון (3 תחנות), בת ים, משמר השבעה, אור יהודה, ראשון לציון (3 תחנות), תל אביב, בני עטרות וטרומן. 
  • תחנות ניטור הרעש הינן עמדות מיוחדות הכוללות מיקרופון ייחודי ומשוכלל הקולט בדיוק רב את רעש המטוסים החולפים בסמוך לו ובכוחו להבדיל רעש זה מרעשי הקהילה והתחבורה האחרים ולאתר את המטוס, גורם הרעש באופן מדוייק.
  • לתחנות הניטור בנתיבי ההמראה מוגדר סף רעש מקסימלי. כל מטוס היוצא  בנתיבי ההמראה חייב לעמוד בסף רעש זה. המראה שתקלט בתחנות המערכת תוך רישום רעש שמעל לסף המותר, תחשב כחורגת מרעש וכנגדה יינקטו עיצומים כספיים.

סיפי הרעש המקסימליים בהמראה נקבעו ע"י משרדי ממשלה שונים (משרד התחבורה, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה) ומצויים תחת הרגולציה של רשות התעופה האזרחית.

לדו"חות ניטור רעש - לחצו כאן.