ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מערכת ניהול סביבתי

הסבר על ISO14001
בנובמבר 2012 רשות שדות התעופה הוסמכה לתקן הישראלי והבינלאומי ISO 14001:2004 בתחום איכות הסביבה - לניהול, תפעול ואחזקה של שדות תעופה ומסופי גבול.

התקן מקנה יתרונות רבים בהם:

  • בחינת עמידה בכל החוקים והתקנות בתחומי איכות הסביבה ושיפור ממשקי עבודה עם הרגולטורים
  • הקטנת טביעת הרגל האקולוגית והפחתת אירועי זיהום הכוללת של פעילות רש"ת
  • מנגנוני בקרה עצמית
  • חסכון במשאבים
  • העצמת מודעות העובדים ושילובם בפעילות הסביבתית
  • הפגנת אחריות ציבורית
  • בקרה משופרת על מצב השטח  
  • באמצעות מערכת ניהול זו ניתן להגיע להישגים סביבתיים, לנצל באופן מיטבי משאבים ולהקטין את ההשפעות סביבתיות בארגון

אתר רשות שדות התעופה בעדכון אנו מתנצלים על אי הנוחות, עמכם הסליחה.
לקבלת תעודת ההסמכה (ISO) יש לפנות לדוא"ל: lakliro@iaa.gov.il 

מדיניות איכות הסביבה
הנהלת רשות שדות התעופה פועלת לניהול, פיתוח, תפעול ואחזקת מתקני הרשות באופן כלכלי ובר קיימא, מתוך ראייה ארוכת טווח ומחויבות לשמירת האיזון בין הצרכים הסביבתיים והכלכליים לטובת הדורות הבאים.
הרשות בראשות ההנהלה מובילה יוזמה סביבתית ולא פועלת כמגיבה בלבד .

הנהלת רשות שדות התעופה מחויבת לפעול לאימוץ ולהטמעת תקנים להגנה על הסביבה, על מנת למנוע ולצמצם בהתמדה את הסיכונים והמפגעים למשאבי הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת הדדית של כל המעורבים.

הרשות פועלת לזהות את ההשפעות הסביבתיות הנגזרות מפעילותה, מדידתן והבנתן כבסיס לקבלת החלטות בנושאים הבאים:

• מטרדי רעש מטוסים
• זיהום קרקע, מי נגר ומי תהום
• טיפול בשפכים, ניצול קולחין וחסכון במים
• איכות אויר
• התמודדות עם שינוי אקלים והפחתת פליטות גזי חממה
• טיפול בחומרים מסוכנים
• ניהול פסולת, כולל הפחתה, מיחזור והטמנה נאותה
• התייעלות אנרגטית ושימוש באנרגיות מתחדשות
• בניה ירוקה
• רכש ירוק

ההנהלה קובעת יעדי קיימות ואיכות סביבה שנתיים במסגרת סקר הנהלה ופועלת לשיפור מתמיד של ביצועי מערכת ניהול איכות הסביבה, תוך שיתוף העובדים והמנהלים בארגון והדברות עם בעלי עניין תוך שמירה על תחיקה ישימה.

 

תאריך: 10.05.22
חתימה: המנכ"ל