ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

ניצנה - אגרות

אגרות מוצגות 0 תוצאות

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי הגבול) התשנ"ה - 1994, מחייבות תשלום אגרת מעבר לנוסע יוצא. תעריפי האגרות בש"ח מתעדכנים אחת לשנה (ב-1 לינואר) צמוד למדד המחירים לצרכן.

תעריפי אגרות מעבר במסופי הגבול היבשתיים לשנת 2024

אגרה ניתן לשלם בכל סניפי בנק הדואר בישראל ללא תוספת עמלה*
*התשלום בבנק הדואר במזומן או בהמחאה בנקאית. השובר מונפק בסניף הבנק בעת ביצוע התשלום. שובר האגרה בבנק הדואר מוגבל לתשלום בגין 100 נוסעים בלבד. עם זאת, ניתן לבצע "רב-תקבול" קרי; המחאה בנקאית לתשלום שיפוצל למספר תשלומים עפ"י המגבלה שלעיל, עד 100 אגרות בשובר אחד ומספר השוברים בהתאם.