ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הגוונה תעסוקתית

הגוונה תעסוקתית מוצגות 0 תוצאות

"הגוונה תעסוקתית והכללה" הינה אג'נדה חברתית, עסקית וערכית שמטרתה יצירת שונות בכח האדם המועסק בארגון, בדגש על גיוון של אוכלוסיות ללא ייצוג הולם ובהן שילוב אנשים עם מוגבלות. ​​

​​לאור חשיבות הנושא, מינתה רשות שדות התעופה צוות שמורכב מעובדים ומנהלים שזוהו כבעלי ערכים ויכולת השפעה בנושא, במסגרת פרויקט חוצה ארגון, שנועד להגביר את הגיוון בתעסוקה.
חברי הצוות, אשר ישמשו כשגרירי הגיוון התעסוקתי, יחקרו את המצב הקיים ויציעו פתרונות לשיפור גיוס ושילוב אנשים עם מוגבלות ברש"ת, הלכה למעשה, בהתאם לתוכנית העבודה שתפורט בהמשך.
אנו מאמינים שהון אנושי המשקף את הרכב האוכלוסייה, על שלל גווניה, הוא יתרון גדול לארגון.

לקבלת פירוט תוכנית העבודה -לחצו כאן.