ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מעברי גבול יבשתיים שינוע מטענים

שינוע מטענים מוצגות 0 תוצאות

יבוא סחורה:
משטחים - מרבית הסחורה מגיעה למסוף על גבי משטחים ומשונעת באמצעות מלגזות. על מנת להקל על תהליך הפריקה במסוף הישראלי, יש לוודא כי הסחורה מסודרת כמקובל על גבי המשטחים.
סחורה שלא תאורגן כמקובל, תוחזר למסוף המצרי לארגון מחדש.
אגריגטים - עד להגעת משאית ישראלית לשם העמסת סחורות בתפזורת כגון: מלט, שיש וכיו"ב, הן תאוחסנה במתקנים המיועדים לכך.
מכולות - פריקת סחורה, המאוחסנת במכולות כמו מכולת קירור וכיו"ב, באמצעות מלגזות. בתום הפריקה תועמס הסחורה על גבי משאית ישראלית.

גב אל גב (B.T.B):
פריקת סחורה ממשאית מצרית ישירות אל משאית ישראלית.
אחסנה - מקרים בהם מתעכבת העמסה או פריקה של סחורה, ניתן להשתמש במתקני האחסון של המסוף, לפרקי זמן מוגבלים. ניתן לשחרר סחורה שאוחסנה במתקן המסוף רק בתיאום מראש, טרם הגעת המשאיות, מול זכיין השינוע במסוף.
מסמכים נדרשים:
 - חשבון ספק.
 - מפרט הטובין (paking list).
 - רשומון מכס.

יצוא סחורה:
אופן יצוא הסחורה לפי סוגים (ראה מתכונת בסעיף "יבוא" – במסוף המצרי):
הגעת המשאית לשער הראשי ובדיקה ביטחונית ראשונית לנהג ולמשאית.
הכנסת המשאית לעמדת ההמתנה במסוף המטענים לצורך טיפול בניירת.
אישור המכס וביקורת גבולות ליציאת המשאית.
חתימה של נציג חברת השינוע בתעודת המעבר ושחרור המשאית לשער ראשי.
בדיקת תעודת המעבר בשער הראשי.
שחרור המשאית למעבר אל המסוף המצרי, פריקת הסחורה שם וחזרה למסוף הישראלי.
לתכנון יצוא יש לתאם עם נציגי הזכיין 72 שעות טרם הגעת הסחורה למסוף.
מסמכים נדרשים:
 - חשבון ספק.
 - מפרט הטובין (paking list).
 - רשומון מכס.

המלצות ליבוא, יצוא והוצאת סחורות ממתקני האחסנה:
נהג המייצא סחורה למסוף המצרי יצטייד בדרכון ובמסמכי הסחורה המקוריים. מומלץ להגיע למסוף עד
לשעה 12:00.
תיאום עם הזכיין 72 שעות לפני פעילות.
לברר מידע על תעריפי השינוע.
לברר מידע על מועדי פעילות המסוף בחגים מוסלמיים​