ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

ספר טלפונים

מרכז מידע ושירות רשות שדות התעופה - 03-9755555 מוצגות 2 תוצאות

כתובת - ת.ד 137 נמל תעופה בן-גוריון, 7015001

 

 • AIS – תדרוך טייסים בינלאומי
  03-9756217

  AIS – תדרוך טייסים פנים ארצי
  03-9756215

 • אגף תקבולים וגביה: 
  03-9750500

  אגף תשלומים: 
  03-9723330
  AnatCo@iaa.gov.il

  הממונה על חופש המידע:
  טלפון: 03-9750065/66/67
  פקס: 03-9731819
  FreedomInfo@iaa.gov.il

  הנדסה ותכנון: 
  03-9750098
  ornami@iaa.gov.il

  חטיבת התקשוב:
  טלפון: 03-9750400
  פקס: 03-9731899

  חטיבת מבצעים: 
  03-9750041

  חטיבת מסחר ופיתוח עסקי: 
  03-9750555

  כלכלה, כספים ולוגיסטיקה: 
  03-9750031

  לשכה משפטית: 
  טלפון: 03-9750065/66/67
  פקס: 03-9731819
  LegalDep@iaa.gov.il

  לשכת דובר הרשות: 
  03-9750083
  LizaDv@iaa.gov.il

  לשכת מבקר הרשות:
  טלפון: 03-9750054
  פקס: 03-9750056
  oritbo@iaa.gov.il

  לשכת מנכ"ל: 
  03-9750000

  מועצת רשות שדות התעופה: 
  03-9750111

  מחלקת גיוס עובדים: 
  טלפון: 03-9750323
  פקס: 153509758086
  OVDIMGI@iaa.gov.il

  פניות הציבור נמל התעופה בן גוריון:
  פקס: 03-9752387
  פניות הציבור  (פנייה מקוונת)

  פניות הציבור שדות תעופה פנים ארציים ומסופי גבול בינלאומיים יבשתיים:
  טלפון: 03-9758303
  פקס: 03-9758332
  פניות הציבור (פנייה מקוונת)

  מכרזים והתקשרויות: 
  03-9750075
  ShlomitKr@iaa.gov.il

  מנהל וארגון: 
  03-9750019

  ראש מחלקת ביטוח ותביעות: 
  03-9750134

  אחראית על הנגישות בנתב"ג:
  גליה פלד זכאי - galiape@iaa.gov.il
  טלפון מרכז מידע ושירות: 03-9755555
  להזמנת שירות לנוסעים נעזרים יש לפנות ישירות לחברת התעופה איתה טסים.
  למידע נוסף- לחצו כאן.