ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

נהר הירדן - אגרות

אגרות מוצגות 0 תוצאות

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי הגבול) התשנ"ה - 1994, מחייבות תשלום אגרת מעבר לנוסע יוצא. תעריפי האגרות בש"ח מתעדכנים אחת לשנה (ב-1 לינואר) צמוד למדד המחירים לצרכן.

תעריפי אגרות מעבר במסופי הגבול היבשתיים לשנת 2024

דרכי תשלום האגרה :
- באתר האינטרנט של המפעיל הפיננסי הפועל במסוף (חב' מילגם) באמצעות כרטיס אשראי ללא תוספת עמלה.
- בסניף המפעיל הפיננסי הפועל במסוף (חב' מילגם) בתוספת עמלת דלפק בסך 6 ₪.
- בכל סניפי בנק הדואר בישראל ללא תוספת עמלה*. את השובר שנרכש בבנק הדואר יש לפרוט לאגרות מעבר בסניף מילגם שבמסוף.
* התשלום בבנק הדואר במזומן או בהמחאה בנקאית. השובר מונפק בסניף הבנק בעת ביצוע התשלום. שובר האגרה בבנק הדואר מוגבל לתשלום עבור עד 100 נוסעים בלבד עם זאת, ניתן לבצע "רב-תקבול" קרי; המחאה בנקאית אחת לתשלום שיפוצל למספר תשלומים עפ"י המגבלה שלעיל, עד 100 אגרות בשובר אחד ומספר השוברים בהתאם.

נוסעים פטורים מתשלום אגרת מעבר:
נוסע שיש בידו דרכון דיפלומטי או דרכון המוטבע בויזה דיפלומטית בצירוף כרטיס המונפק על ידי חטיבת הטקס במשרד החוץ.
נוסע שיש בידו תעודה המאשרת את היותו:
- נציג ארגון האומות המאוחדות המשרת ב - UNTSO
- נציג הכוח הרב לאומי.
- נציג ארגון הצלב האדום הבינלאומי.
- פקיד סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים של האו"ם - UNRWA ושנכלל ברשימה מאושרת על ידי משרד החוץ.
- תינוק שטרם מלאו לו שנתיים.
- נהג מונית/אוטובוס זעיר/ציבורי בעת מילוי תפקידו בהסעת נוסעים מישראל או למטרת הבאת נוסעים לישראל.
- נהג רכב מסחרי היוצא מישראל ברכב מסחרי, במילוי תפקיד בהובלת מטענים מישראל או לישראל.
- אדם המשתתף בהצלת נפשות, הושטת עזרה רפואית לנפגעים או בפעילות הומניטארית אחרת.
- חבר משלחת ממשלתית בתפקיד, במו"מ בין ישראל וירדן ושנזכר ברשימה מאושרת על ידי משרד החוץ.
- המחזיק בדרכון/תעודת מסע של אח"מ שהופק/ה בהתאם להסכם הביניים בין ישראל לפלסטינים (28.9.95).

תעריפים נוספים:
כרטיס נסיעה באוטובוס מהמסוף הישראלי לירדני - 5 ₪. 2.5 ₪ לנוסע שהינו אזרח ותיק (בהצגת תעודה).