ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הרצליה - טלפונים חיוניים

טלפונים חיוניים מוצגות 0 תוצאות

פניות ציבור שדות תעופה פנים ארציים ומעברי גבול יבשתיים:
טלפון: 03-9758303(שעות הפעילות למענה טלפוני: ימים ראשון-חמישי, בין השעות 08:00-16:00).
פקס: 03-9758332
פניות הציבור
ת.ד 137 נמל תעופה בן-גוריון, 701500

מרכזיה: 09-9719550
כתובת דוא"ל: Hadarye@iaa.gov.il
אחראי תפעול: 09-9719565
תחנת כיבוי אש והצלה: 09-9719553
משרד קב"ט: 09-9719556
שער: 09-9719557
הנהלת השדה, כיבוי אש וביטחון:
פקס: 09-9508398
מגדל הפיקוח:
פקס: 09-9719574

למידע על אור אחרון ומידע נוסף ניתן לפנות למרכז התפעול: 09-9719578