ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רישום לטיסה

טיסה פנים ארצית:
לטיסה פנים ארצית מומלץ להגיע לנמל התעופה לפחות שעה וחצי לפני שעת ההמראה. רצוי לוודא זמנים עם חברת התעופה יום לפני מועד הטיסה.

טיסה בינלאומית:
לטיסה בינלאומית מומלץ להגיע לנמל התעופה 4 שעות לפני שעת ההמראה. על הנוסע להציג דרכון ומסמכים רשמיים הנדרשים במדינת היעד (ויזה וכיו"ב).
הרישום לטיסה מתבצע בדלפקי חברת התעופה לאחר בידוק בטחוני.
מומלץ לבדוק באתר החברה את נהלי הרישום לטיסה.
לטיסה של חברת חסך (LOW COST) מומלץ לבצע רישום מוקדם באתר החברה ולהתייצב לטיסה עם כרטיס עליה למטוס מודפס. פעולה זו חוסכת זמן ומונעת גבייה בגין רישום לטיסה בדלפקי החברה.