ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

נגישות

מידע לנוסעים נעזרים מוצגות 2 תוצאות

ליווי וסיוע 
רשות שדות התעופה אחראית למתן תשתית פיזית לפעילות נותני השירות לנוסעים נעזרים, על פי חוק.
השירות כולל ליווי וסיוע לנוסעים הנעזרים בהיותם ב"תהליך נוסעים".

מסוף הנוסעים מונגש ומותאם לנוסעים נעזרים לרבות סימון חניות ייעודיות, שירותי נכים, ספסלי ואזורי המתנה נגישים.
המעברים במסוף הורחבו והתנועה בהם רציפה ונוחה.
כסאות גלגלים עומדים לרשות הנוסעים הנעזרים ללא תשלום.
במסגרת השירות ניתן לתאם מראש קבלת סיוע מצוות המסוף בטלפון 02-5482604.

  • בהתאם להוראות החוק הותקנו בחלק מדלפקי השרות מערכות עזר מסוג לולאת השראה לטובת אנשים עם מוגבלות בשמיעה.
    הנהלת המסוף התקינה מערכות אלו בעמדות ייעודיות בחלק מדלפקי השרות
    ; עמדת הפקדת כבודות נכנסים, ביקורת גבולות, מילגם – שירותים פיננסים ועמדת מכס נכנסים.
    כל עמדה בה מותקנת לולאת השראה מסומנת בשילוט המקובל
    .