ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות ועדכונים

 1. שעות הפעילות במסוף אלנבי בחג הקורבן המוסלמי

  לידיעת הציבור הרחב,

  השנה יחול חג הקורבן המוסלמי בימים 16.6.2024 עד 19.6.2024

  על פי הסכם המעברים, ביום הראשון של החג מסוף אלנבי סגור.

  לאור האמור לעיל, שעות הפעילות של המסוף יהיו כדלקמן:

  יום א' 16.6.2024 - המסוף יהיה סגור לתנועת נוסעים ומטענים.

  יום ב' 17.6.2024 - תנועת הנוסעים והמטענים תתחדש כסדרה בשעה 08:00.