ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מעבר אלנבי - אגרות

אגרות מוצגות 0 תוצאות

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי הגבול) התשנ"ה - 1994, מחייבות תשלום אגרת מעבר לנוסע יוצא. תעריפי האגרות בש"ח מתעדכנים אחת לשנה (ב-1 לינואר) צמוד למדד המחירים לצרכן.

תעריפי אגרות מעבר במסופי הגבול היבשתיים לשנת 2024

דרכי תשלום האגרה:
- בכל סניפי בנק הדואר בישראל ללא תוספת עמלה*. את השובר שנרכש בבנק הדואר יש לפרוט לאגרות מעבר בסניף מילגם שבמסוף.
- בסניפי המפעיל הפיננסי שבמסוף הגבול (חברת מילגם) בתוספת עמלת דלפק בסך 6 ₪ .
- באתר האינטרנט של חב' מילגם בכרטיס אשראי. לתשלום, לחצו כאן.
 *התשלום בבנק הדואר במזומן או בהמחאה בנקאית. השובר מונפק בסניף הבנק בעת ביצוע התשלום. שובר האגרה בבנק הדואר מוגבל לתשלום בגין 100 נוסעים בלבד. עם זאת, ניתן לבצע "רב-תקבול" קרי; המחאה בנקאית לתשלום שיפוצל למספר תשלומים עפ"י המגבלה שלעיל, עד 100 אגרות בשובר אחד ומספר השוברים בהתאם.

 

נוסעים פטורים מתשלום אגרת מעבר (עפ"י סעיף 2-ב' ב"תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים) התשנ"ה 1994):
1. היוצא אל מחוץ לישראל ויש בידו דרכון דיפלומטי או תעודה המאשרת שהוא איש ארגון האומות המאוחדות המשרת ב- UNTSO או איש הכוח הרב-לאומי, או ארגון הצלב האדום הבין לאומי.
2. מי שטרם מלאו לו שנתיים.
3. נהג אוטובוס זעיר, אוטובוס ציבורי או זוטובוס בעת מילוי תפקידו בהסעת נוסעים מישראל או למטרת הבאת נוסעים לישראל.
4. נהג רכב מסחרי היוצא אל מחוץ לישראל ברכב מסחרי שבו הוא נוהג בעת מילוי תפקידו בהובלת מטענים מישראל או למטרת הובלת מטענים לישראל.
5. נהג מונית היוצא במונית שבה הוא נוהג בעת מילוי תפקידו בהסעת נוסעים אל מחוץ לישראל או למטרת הבאת נוסעים לישראל.
6. המשתתף בחיפושי הצלה, בהושטת עזרה רפואית לנפגעים ובפעילות הומניטרית אחרת.
7. מי שהינו חבר משלחת ממשלתית העובר במסוף ערבה, במסוף נהר הירדן או במסוף אלנבי לצורך מילוי תפקיד במשא ומתן בין ישראל למדינה שכנה, במסגרת אחת מהועדות המשותפות הקבועות, שנכלל ברשימה שאישר משרד החוץ.
8. המחזיק בדרכון/תעודת מסע של אח"מ שהופק/ה בהתאם להסכם הביניים בין ישראל לפלסטינים, מיום ד' בתשרי התשנ"ו (28 בספטמבר 1995), בהתאם לקביעה של הועדה האזרחית העליונה המשותפת לישראל ולצד הפלסטיני, כמשמעותה בהסכם האמור; ראש הצד הישראלי יודיע לרשות שדות התעופה על תוכן הקביעה כאמור.
9. מי שהינו פקיד של סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים של האו"ם, העובר במסוף ערבה, במסוף נהר הירדן או במסוף אלנבי, ושנכלל ברשימה שאישר לעניין זה משרד החוץ.