ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

תעריפי אגרות מעבר במסופי הגבול היבשתיים 2022

19 דצמבר 2021

תעריפי אגרות מעבר במסופי הגבול היבשתיים ביום 01.01.2022

 1. רשות שדות התעופה מבקשת להביא לידיעת הציבור את תעריפי אגרות המעבר לנוסעים ולמטענים במעברי הגבול היבשתיים, לשנת 2022.
 2. להלן תעריפי האגרות (בש"ח) אשר יהיו בתוקף החל מיום 01.01.2022 ועד ליום 31.12.2022:

מסוף

אגרת נוסע יוצא    

אגרת נוסע יוצא לבעל דרכון פלסטיני

אגרת אח"מ

(מסוף יצחק רבין בלבד)

אגרה יומית לעובד המועסק בבתי המלון באילת

(מסוף יצחק רבין בלבד)

אגרה יומית לעובד המועסק בישראל

(מסוף יצחק רבין בלבד)

אגרת מטענים

נהר הירדן

104

-

-

-

-

210

אלנבי

181

158

-

-

-

221

יצחק רבין

104

-

21

21

10

210

מנחם בגין

104

-

-

-

-

-

ניצנה

104

-

-

-

-

210

 

 1. 3. את האגרה ניתן לשלם בדרכים הבאות:
  3.1. בכל סניפי בנק הדואר בישראל ללא תוספת עמלה.
  3.2. בסניפי המפעיל הפיננסי (חב' מילגם) שבמסופי הגבול בתוספת עמלת דלפק בסך 6 ₪ (שישה שקלים חדשים) לפעולה.
  3.3. באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של חב' מילגם בכתובת https://borderpay.metropolinet.co.il/. שרות זה אינו כרוך בתוספת תשלום של עמלת דלפק.
  • התשלום בבנק הדואר יכול להתבצע במזומן או באמצעות המחאה בנקאית בלבד.
  אין צורך להצטייד מבעוד מועד בשובר תשלום. השובר מונפק בסניף הבנק בעת ביצוע התשלום.
  כמו כן, שובר האגרה בבנק הדואר מוגבל לתשלום בגין 100 נוסעים בלבד, עם זאת ניתן לבצע "רב-תקבול", קרי: התשלום יבוצע באמצעות המחאה בנקאית אחת אשר תפוצל למספר תשלומים עפ"י המגבלה המתוארת לעיל, עד 100 אגרות בשובר אחד ולפיכך למספר שוברים. כלומר: ניתן לרכוש את כמות האגרות הנדרשת באמצעות המחאה בנקאית אחת.