ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מוקד המידע הסביבתי

דרכי התקשרות מוצגות 0 תוצאות

ביחידה לאיכות הסביבה פועל מוקד מידע סביבתי המשמש כמענה לפניות תושבים בנושאים סביבתיים בכלל ופניות בנושא רעש מטוסים בפרט.

להגשת הפנייה או התלונה יש למלא את הטופס פניות ותלונות הציבור המקוון ולשלוח.