ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

חברות שירותי קרקע

איירו הנדלינג מוצגות 0 תוצאות

חברות שירותי הקרקע מספקות שירותים לנוסע בשם חברות התעופה הזרות הפועלות בנמל התעופה רמון.

סוג השירותים לנוסע:
רישום לטיסה
שירותי כרטוס
איתור כבודה, אבדות ומציאות
סיוע לנוסעים עם מוגבלות בבית הנתיבות 
ליווי נוסעים יוצאים ונכנסים על פי הזמנה מראש

אבדות ומציאות ואיתור כבודה:
הדלפקים לאיתור כבודה, אבדות ומציאות ממוקמים באולם נוסעים נכנסים.

נוסעים עם מוגבלות:
רשות שדות התעופה אחראית למתן תשתית פיזית לפעילות נותני השירות לנוסעים נעזרים, על פי חוק. על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במדינת ישראל, האחריות לטיפול בנוסע נעזר ובכבודתו החל מכניסתו למבנה הטרמינל, או מרגע ירידתו מהמטוס, חלה על חברת התעופה עמה טס הנוסע. בפועל ניתן השירות, בנמל רמון, ע"י חברות שירותי הקרקע (Handling). השירות כולל ליווי וסיוע לנוסע הנעזר בהיותו בתהליך נוסע.

מיקום:
משרד החברה ממוקם בגלריית המשרדים באולם הציבורי.

אתר:
http://www.aerohandling.com/

GHI - לאופר מוצגות 0 תוצאות

חברות שירותי הקרקע מספקות שירותים לנוסע בשם חברות התעופה הזרות הפועלות בנמל התעופה רמון.

סוג השירותים לנוסע:
רישום לטיסה
שירותי כרטוס
איתור כבודה, אבדות ומציאות
סיוע לנוסעים עם מוגבלות בבית הנתיבות 
ליווי נוסעים יוצאים ונכנסים על פי הזמנה מראש.

אבדות ומציאות ואיתור כבודה:
הדלפקים לאיתור כבודה, אבדות ומציאות ממוקמים באולם נוסעים נכנסים .

נוסעים עם מוגבלות:
רשות שדות התעופה אחראית למתן תשתית פיזית לפעילות נותני השירות לנוסעים נעזרים, על פי חוק. על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במדינת ישראל, האחריות לטיפול בנוסע נעזר ובכבודתו החל מכניסתו למבנה הטרמינל, או מרגע ירידתו מהמטוס, חלה על חברת התעופה עמה טס הנוסע. בפועל ניתן השירות, בנמל רמון, ע"י חברות שירותי הקרקע (Handling). השירות כולל ליווי וסיוע לנוסע הנעזר בהיותו בתהליך נוסע.

מיקום:
משרד החברה ממוקם בגלריית המשרדים באולם הציבורי.

דואר אלקטרוני:
Lost@Lauferghi.com

אתר:
http://lauferghi.com/