ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

יצחק רבין - שינוע מטענים

שינוע מטענים מוצגות 0 תוצאות

חברת השינוע מספקת את כל סוגי השינוע להעברת אגריגטים, מכולות, משטחים וציוד מיוחד, בשיטות האריזה המקובלות כגון:
 - סחורה בתפזורת
 - מכולות
 - משטחים, על פי תיאום מראש גם לסחורות ייחודיות (על פי גודל, אריזה וכו')
מעבר המטענים מטופל באמצעות עמילי מכס.
פעילות העברת המטענים מתבצעת בשיטות: דלת לדלת (D.T.D), גב אל גב (B.T.B), שטעון (TRANZIT).
שיטת העברת המטענים מותווית על ידי הנהלת המכס ומנהל מסוף המטענים בהתאם לסוג הסחורה.
מסוף המטענים משמש כנקודת מעבר לסחורות ומטענים העוברים בין ישראל, ירדן ומדינות נוספות.

תאום מראש יבוא - יצוא:
יבוא ויצוא מטענים מחייב תיאום מראש עם הזמנת עבודה.
למטען רגיל - 24 שעות מראש.
למטען חריג - 72 שעות מראש.
תיאום עם האחראי במסוף המטענים:
בטלפון: 08-6300555
פקס: 08-6336844
זכיין מטענים אחראי: חברת נ.ג'אן
טלפון: 08-6333630
פקס: 08-6333618

הגעת המטען למסוף:
מטען חייב להגיע ממושטח, גם אם הוא משונע במכולות.
מטענים לא ממושטחים - בתיאום מראש בלבד.
יבוא או יצוא מישראל אל מדינה שלישית או ממנה דרך נמל עקבה, מלבד ירדן, אפשרי עם משאיות ישראליות בלבד.
בקשה חריגה להעברת מטען - בתיאום ובאישור מראש דרך החברה האחראית במסוף.
על שהיית לילה בגלל תקלה טכנית או בנסיבות אחרות יש לדווח לתחנת המשטרה הקרובה על מקום הפריקה וחניית המשאית.

אחסון, משקל ואגרות:
המשקל על גבי המשטחים, לכל אריזה בנפרד, לא יעלה על 50 ק"ג.
תעריפי השינוע מתעדכנים מעת לעת.
בירור פרטים ישירות עם נציג חברת נ.ג'אן במסוף:
טלפון: 08-6333630
פקס: 08-6333618
חל איסור להכניס לירדן מזון ומים, נשק ותחמושת.

מסמכים נדרשים למעבר משאית מטען ישראלית לירדן:
- דרכון בר תוקף לשלושה חודשים לפחות.
- רשיון נהיגה בינלאומי.
- תרגום רשיון משאית לאנגלית – ניתן לבצע בסניף מילגם במסוף.
- ייפוי כוח רשמי - למשאית או נגרר שאינם על שם הנהג.
- אישור ביטחוני - נהג ומלווים היוצאים לירדן נדרשים להצטייד באישור ביטחוני של משרד התחבורה.
פרטים בטלפון: 03-5657238 / 03-5657240.
במסוף הירדני גובים אגרות ומסים שונים.
תעריפים ופרטים אצל הגורמים הירדנים.
הערה: ויזה לירדן ניתן לקבל במסוף הירדני בעת המעבר – כרוך בתשלום.

מסמכים נדרשים למעבר משאית מטען ירדנית לישראל:
- ויזה
- דרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות.
- רשיון נהיגה מתורגם לאנגלית.
- רשיון רכב מתורגם לאנגלית.
- ייפוי כוח רשמי - למשאית או נגרר שאינם על שם הנהג.
- אישור ביטחוני לנהג.
- אישור ביטחוני למשאית ולמטען של השלטונות הירדנים.

אישורים נדרשים למשאיות בשיטת "גב אל גב" (B.T.B) – יבוא ויצוא מישראל לירדן ולהיפך, מטען בתפזורת, בעלי חיים ומשטחים
יצוא:
1. הצגת אישורים ומסמכים בפני נציג המכס 24 שעות מראש – באחריות עמיל המכס.
2. שיבוץ הסחורות המאושרות של כל הלקוחות בתוכנית עבודה יומית.
3. לו"ז להגעת המשאיות הישראליות והירדניות בזמן - באחריות עמיל המכס.
מסמכים נדרשים לנהג ירדני: תעודה מזהה - רשיון נהיגה, דרכון, תעודת זהות.
לא יתאפר מעבר ללא אישורים.

אישורים נדרשים למשאיות בשיטת "דלת לדלת" (D.T.D) - יבוא ויצוא מישראל לירדן ולהיפך
על פי הסכמי התחבורה ישראל – ירדן, יצוא מישראל לירדן יתבצע עם משאיות ישראליות ואילו יבוא מירדן לישראל יתבצע על ידי משאיות ירדניות.
יצוא:
1. הצגת אישורים ומסמכים בפני נציג המכס 24 שעות מראש – באחריות עמיל המכס.
2. שיבוץ הסחורות המאושרות של כל הלקוחות בתוכנית עבודה יומית.
3. לו"ז להגעת המשאיות הישראליות והירדניות בזמן - באחריות עמיל המכס.
4. עם תום בדיקות המכס ניתן להכניס את המשאיות למסוף ולקבל אישור יציאה לירדן.
5. משאיות ישראליות נדרשות לחזור באותו יום או בבוקר שלמחרת.
יבוא:
1. הגשת המסמכים לנציג המכס 24 שעות מראש – באחריות עמיל המכס.
2. שיבוץ הסחורות המאושרות של כל הלקוחות בתוכנית עבודה יומית.
3. לו"ז להגעת המשאיות הישראליות והירדניות בזמן - באחריות עמיל המכס.
4. בדיקת הסחורות על ידי המכס.
5. שחרור הסחורה והעמסתה על גבי משאית ישראלית.

"שטעון" (TRANSIT) - מעבר מטענים שממשיכים ליעדים נוספים (למדינה שלישית)

1. הגשת המסמכים לנציג המכס 24 שעות מראש – באחריות עמיל המכס.
2. שיבוץ הסחורות המאושרות של כל הלקוחות בתוכנית עבודה יומית.
3. לו"ז להגעת המשאיות הישראליות והירדניות בזמן - באחריות עמיל המכס.
4. העברת המכולות ממשאית ירדנית לישראלית.
5. אישור המכס.
6. יציאה בודדת של נהג עם אישור ביטחוני של המכס.​