ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

נגישות במסוף

מידע לנוסעים נעזרים מוצגות 4 תוצאות

ליווי וסיוע
רשות שדות התעופה אחראית למתן תשתית פיזית לפעילות נותני השירות לנוסעים נעזרים, על פי חוק.
השירות כולל ליווי וסיוע לנוסעים הנעזרים בהיותם ב"תהליך נוסעים".

המסוף מונגש ומותאם לנוסעים נעזרים לרבות שירותי נכים, ספסלי ואזורי המתנה נגישים.
המעברים במסוף הורחבו והתנועה בהם רציפה ונוחה.
במגרש החנייה עמדות חניה, קרובות למבנה המסוף, שסומנו ויועדו לנכים.
המדרכות בחנייה משופעות ומותאמות לשינוע כיסא גלגלים.
כסאות גלגלים עומדים לרשות נוסעים נעזרים ללא תשלום.
במסגרת השירות ניתן לקבל סיוע מצוות המסוף בטלפון 04-6093400.

  • LOOP HEAR - בדלפקי השירות השונים מופעלת מערכת שמע עם הגברה אקוסטית לאנשים עם לקות שמיעה. נותני השירות להם דלפק ייעודי עם המערכת: ביקורת הדרכונים, מילגם – שירותים פיננסים, מכס וג'יימס ריצ'רדסון (דיוטי פרי).

  • באולם הכניסה לטרמינל, באולם היוצאים ובאולם הנכנסים מופעלת מערכת להכוונה קולית (שלט קולי), STEP HEAR, לאנשים עם מוגבלות ראיה.

  • ברחבי המסוף מותקנות מערכת Right Hear להכוונת כבדי ראייה