ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

יצחק רבין - אגרות

אגרות מוצגות 0 תוצאות

אגרות ותעריפים:
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי הגבול) התשנ"ה - 1994, מחייבות תשלום אגרת מעבר לנוסע יוצא. תעריפי האגרות בש"ח מתעדכנים אחת לשנה (ב-1 לינואר) צמוד למדד המחירים לצרכן.
בעלי רכב מסחרי היוצאים מהמסוף עם מטען שאיננו כבודה אישית, מחוייבים בתשלום אגרה.

תעריפי אגרות מעבר במסופי הגבול היבשתיים לשנת 2024

דרכי תשלום האגרה:
באתר האינטרנט של המפעיל הפיננסי הפועל במסוף (חב' מילגם) באמצעות כרטיס אשראי ללא תוספת עמלה.
- בסניף המפעיל הפיננסי הפועל במסוף (חב' מילגם) בתוספת עמלת דלפק בסך 6 ₪.
- בכל סניפי בנק הדואר בישראל ללא תוספת עמלה*. את השובר שנרכש בבנק הדואר יש לפרוט לאגרות מעבר בסניף מילגם שבמסוף.
*התשלום בבנק הדואר במזומן או בהמחאה בנקאית. השובר מונפק בסניף הבנק בעת ביצוע התשלום. שובר האגרה בבנק הדואר מוגבל לתשלום עבור עד 100 נוסעים בלבד עם זאת, ניתן לבצע "רב-תקבול" קרי; המחאה בנקאית אחת לתשלום שיפוצל למספר תשלומים עפ"י המגבלה שלעיל, עד 100 אגרות בשובר אחד ומספר השוברים בהתאם.

בעת התשלום:
-  חובה לציין את תאריך היציאה ותאריך חזרה לארץ.
-  ניתן לעבור לירדן אך ורק עם אגרה שנרכשה לתאריך המעבר.
-  לא ניתן לשנות תאריכים עבור אגרה שכבר נרכשה.

לתשלום באתר חברת מילגם - לחצו כאן

בכל שאלה או תקלה בעת רכישת האגרה ניתן לפנות אל חברת מילגם:
טלפון: 08-8530097
מייל: 
borderpay@milgam.co.il 

 

נוסעים הפטורים מתשלום אגרת מעבר:
- נוסע שיש בידו דרכון דיפלומטי או דרכון המוטבע בויזה דיפלומטית בצירוף כרטיס המונפק על ידי חטיבת הטקס במשרד החוץ.
- נוסע שיש בידו תעודה המאשרת את היותו:
 - נציג ארגון האומות המאוחדות המשרת ב - UNTSO
 - נציג הכוח הרב לאומי.
 - נציג ארגון הצלב האדום הבינלאומי.
 - פקיד סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים של האו"ם - UNRWA ושנכלל ברשימה מאושרת על ידי משרד החוץ.
- תינוק שטרם מלאו לו שנתיים.
- נהג מונית/אוטובוס זעיר/ציבורי בעת מילוי תפקידו בהסעת נוסעים מישראל או למטרת הבאת נוסעים לישראל.
- נהג רכב מסחרי היוצא מישראל ברכב מסחרי, במילוי תפקיד בהובלת מטענים מישראל או לישראל.
- אדם המשתתף בהצלת נפשות, הושטת עזרה רפואית לנפגעים או בפעילות הומניטארית אחרת.
- חבר משלחת ממשלתית בתפקיד, במו"מ בין ישראל וירדן ושנזכר ברשימה מאושרת על ידי משרד החוץ.
- המחזיק בדרכון/תעודת מסע של אח"מ שהופק/ה בהתאם להסכם הביניים בין ישראל לפלסטינים (28.9.95).