ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

אודות

רקע היסטורי לנמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון מוצגות 0 תוצאות

נמל התעופה אילת:
ט' באדר התשמ"ט 10/3/1949 הסתיים מבצע "עובדה" - המבצע האחרון במלחמת השחרור של מדינת ישראל.
במהלך מבצע עובדה כבשה חטיבת הנגב את אילת, חטיבת גולני כבשה את הנגב הדרומי, וחטיבת אלכסנדרוני כבשה את מצדה ועין גדי.
עם תום המבצע הניף אברהם אדן ז"ל (ברן), מפקד פלוגה בחטיבת הנגב, את דגל הדיו המפורסם באום-רשרש, היא אילת.
חודשים ספורים לאחר מכן הכשיר חיל האוויר מסלול ראשון לנחיתה והמראה עבור מטוסים קלים, וזאת כדי להבטיח קשר אווירי בין אילת המבודדת למרכז הארץ – לימים הפך המסלול הזה לנמל התעופה הבינלאומי "אילת".
עם צוק העתים, כאשר תנועת הנוסעים גדלה וחלה התפתחות משמעותית בתיירות הבינלאומית והפנים ארצית לאילת, מיקום נמל התעופה בכניסה לעיר החל להוות סכנה בטיחותית ונדרש היה להחליט על העתקתו לאזור פתוח ובטוח יותר.
בחודש מאי 2013 החלה בנייתו של נמל תעופה חדש "על שם אילן ואסף רמון". הנמל החדש מוקם כעשרים ק"מ צפונית לעיר אילת ובתאריך 18 מרץ 2019, כשבעים שנה מאז הכשרת המסלול הבודד באילת, הופסקה פעילותו והועתקה אל נמל התעופה רמון החדיש והמרשים.

עובדה מוצגות 0 תוצאות

בשנת 1982 הוקם נמל עובדה כחלק מהסכם השלום עם מצרים. הוא פעל כנמל תעופה צבאי ואזרחי ונועד להחליף את שדה התעופה "עציון" בבקעת הירח אשר בסיני.
רשות שדות התעופה היתה זו שבנתה את הטרמינל האזרחי בעובדה במטרה לתת מענה אזרחי ולהשלים את הנמל ככזה המעניק שירותים לנוסעים ולתיירים המגיעים לעיר אילת, ים המלח ודרום הארץ, גם במטוסים שנמל אילת לא יכול היה לקבל.
בשנים 1995, 1996 ו- 2000 עברו בנמל עובדה למעלה מ - 250,000 נוסעים בכל שנה.
31 מרץ 2019 נמל התעופה עובדה נסגר לפעילות אזרחית וכלל הטיסות הבינלאומיות הועתקו לנמל התעופה רמון.

 

נמל תעופה רמון מוצגות 0 תוצאות

"הנה כנשר יעלה וידאה ויפרוש כנפיו" (ירמיהו כ"ב)
נמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון הוא הנמל החדש של העיר אילת תחת נמל אילת ועובדה.
נמל רמון אילת ממוקם במרחק של כ- 19 ק"מ צפונית לעיר אילת והוא למעשה השער האווירי הדרומי למדינת ישראל. הנמל משרת את התיירות הפנים ארצית והבינלאומית לעיר אילת ולאתרי הנופש הדרומיים של המדינה, לערבה, מצפה רמון ולים המלח.
נמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון הינו פרויקט לאומי ייחודי בשל היותו נמל התעופה הבינלאומי והפנים-ארצי הראשון אשר תוכנן ונבנה מן המסד ועד לטפחות על ידי רשות שדות התעופה בישראל והוא עדות למומחיותה של הרשות בתחום התעופה.
בנמל התעופה מסלול המראה ונחיתה באורך של 3,600 מ"ר, המאפשר פעילות למרבית סוגי
המטוסים לכל יעד.
בנמל התעופה נבנה מסלול הסעה, רחבות חנייה, מרכז אנרגיה מתקדם, מערכת מיון מזוודות בטכנולוגיה חדישה ומתקדמת, מערכות מתקדמות לבידוק בטחוני, תחנת כיבוי אש, אזורי תפעול ותמך מודרניים.
מגדל הפיקוח מתמר לגובה של כחמישים מטר ועומד בסטנדרטים בינלאומיים מתקדמים. בנמל התעופה רחבות חנייה למטוסי סילון בינוניים ורחבי גוף, רחבות חנייה למטוסי טורבו-פרופ (Turboprop) ולמטוסים בתעופה הכללית.
הטרמינל לנוסעים בנמל מתפרס על שטח של כ- 30,000 מ"ר ונותן מענה לכ- 1.8 מיליון נוסעים בשנה ברמת שירות גבוהה, עם מגוון שטחי מסחר, הסעדה וחנויות דיוטי פרי.
בחזית הטרמינל ומצדיו ממוקמים מגרשי חניה לכלי רכב פרטיים, מוניות, חברות להשכרת כלי רכב, תחבורה ציבורית והסעות.

 

אבני דרך - נמל התעופה רמון מוצגות 0 תוצאות

2006-2004
צוותי העבודה של רשות שדות התעופה ובכלל זה צוותי תכנון, צוותי ניהול וצוותים פנימיים וחיצוניים לפרויקטים ולמשימות במכלול הנושאים הקשורים להקמת הנמל מגבשים פרוגראמות לנמל התעופה החדש.
2009
מתקבלת החלטת ממשלה מס' 4463: "להטיל על שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקדם הקמתו של שדה תעופה תמנע כשדה תעופה בינלאומי ופנים ארצי למרחב אילת".
2010
• מנכ"ל רש"ת מאשר פרוגראמות לתכנון ואומדן תקציבי לפרויקט.
• מתקבל אישור מס' 175/02/12 לתכנית מתאר מקומית מפורטת ומינוי צוות מלווה לפרויקט במחוז דרום של משרד הפנים.
• הממשלה מאשרת את הצעת שר התחבורה והבטיחות בדרכים להתחיל בתכנון מפורט לנמל תעופה בינלאומי חדש בתמנע כנמל חלופי לזה הקיים באילת. עלות התכנון נאמד בכ - 56 מיליון ₪ מתקציב רש"ת.
• תוכנית הבינוי של נמל התעופה החדש מקבלת אישור וחתימה של הצוות המלווה בהמשך לאישור תכנית המתאר המקומית וע"פ עקרונותיה.
• חוזה לתכנון המפורט של נמל התעופה בתמנע נחתם עם משרדי האדריכלים משה צור, אמיר מן - שנהר.
• בישיבה עם ראש העיר אילת, הממשלה מאשרת הקמה של נמל התעופה בינלאומי חדש בתמנע. ראש הממשלה מנחה את צוות השרים לפיתוח העיר אילת שהתכנס שבוע קודם לכן. הנמל יוקם ויתופעל במימון מלא של רשות שדות התעופה, עלות הפרויקט נאמד בכ – 1.6 מיליארד ₪ ומשך הזמן המשוער להקמתו כשלוש שנים מתחילת העבודות.
2012
• שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים מקבל החלטה להוסיף את "נמל התעופה רמון ע"ש אילן ואסף רמון" לחוק רשות שדות התעופה (התשל"ז – 1977).
• פרסום מכרז פומבי לביצוע עבודות עפר, גידור תשתיות מים, כיבוי אש, ביוב וניקוז לפרויקט נמל רמון עבור רשות שדות התעופה.
• מועצת רשות שדות התעופה מאשרת את הקמת נמל רמון, הפעלתו ומימונו בכפוף להחלטת הממשלה.
• משרד התחבורה ומשרד האוצר מאשרים הפשרת תקציב מזומן בהיקף של 150 מיליוני ₪ לצורך קידום זמינות, הסטת תשתיות וביצוע עבודות עפר.
2013
• משרד התחבורה ומשרד האוצר מאשרים לרש"ת הפשרת תקציב הרשאה בהיקף נוסף של 1,394 מיליוני ₪ להשלמת הקמת הפרויקט.
• טקס הנחת אבן הפינה לנמל התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון במעמד מר ישראל כץ, מר עובדיה עלי, מר אלי אפללו, מר מאיר יצחק הלוי, מר אודי גת, מר גיורא רום, מר יעקב גנות, מר שלמה אורן, הגברת רונה רמון ובני משפחתה, חברי מועצת הרשות, הנהלת הרשות ועובדיה, שותפי פעילות, נציגי היישובים בסביבה והשותפים להקמת נמל התעופה.
• ניתן צו להתחלת עבודה ל"ברעד חברה לעבודות עפר פיתוח וכבישים בע"מ" וצו להתחלת עבודת ניהול תיאום ופיקוח לחברת "גדיש ברן".
2014
• ניתן צו להתחלת עבודות לחברת "אשטרום" לעבודות סלילת מסלולים, רחבות חניה למטוסים, כבישים, תשתיות גידור ופיתוח.
• מינוי מינהלת מעבר והפעלה ORAT שתפקידה יהיה להכין את המעבר לנמל החדש ללא תקלות.
• ניתן צו להתחלת עבודה לחברת "דני ונונו בע"מ" לעבודות צומת מדורג ומפעל הניקוז בסמוך לנמל.
• ניתן צו להתחלת עבודה לחברת "דניה סיבוס בע"מ" להקמת מבני הסמכה: מגדל פיקוח, מרכז האנרגיה, מאגרי מים, מנהרת שירות, מבנה שער, מבנה אנטנת שידור ועוד, וחיבורם לתשתיות הראשיות.
2015
ניתן צו להתחלת עבודה לחברת "דניה סיבוס בע"מ" לעבודות ההקמה של מבנה בית הנתיבות ומבנה התמך וחיבורם לתשתיות הראשיות בנמל.
2016
ארגון התעופה הבינלאומי לתעופה אזרחית ICAO מקבל את בקשתה של רת"א ל - Location Indicator עבור שדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון/אילת LLER.
2017
מטוס אמברייר של חברת ארקיע נוחת נחיתה ראשונה ומבצע המראה במסגרת תרגיל חירום תעופתי שנערך בנמל התעופה רמון.
2019
• טקס פתיחת נמל התעופה רמון במעמד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, שר התחבורה מר ישראל כץ, משפחת רמון, מנכ"ל רשות שדות התעופה מר יעקוב גנות, ראש העיר אילת, מנהיגים, שרים, שותפים ועובדים.
• הפעלה מלאה של הנמל לפעילות פנים ארצית.
• הפעלה מלאה של נמל התעופה רמון לפעילות בינלאומית.