ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות מסגרת למתן שירותי תכנון כוללני לפרויקטים/עבודות הנדסה אזרחית, בפרויקטים של אגף הנדסה אזרחית בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 29
תאריך פרסום: 11/03/2024
תאריך סיום פרסום: 11/03/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.10.2026 - 01.11.2024
שם ספק/לקוח: ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ, ויינשטיין ועדיה אדריכלים בע"מ, גרוס מנחם אדריכל ומתכנן ערים
פרטי ההודעה: