ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: ביצוע עבודות תשתית לתאורת מסלולים בשיטת "פוסל"
מספר ההודעה: 166
תאריך פרסום: 14/12/2023
תאריך סיום פרסום: 14/12/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2024 - 01.04.2024
שם ספק/לקוח: ליינס עבודות תת קרקעיות בע"מ
פרטי ההודעה: