ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לרישוי תוכנה, שירותי התקנה, אחזקה ושדרוגים של מערכת תמחיר SAS
מספר ההודעה: 141
תאריך פרסום: 08/11/2023
תאריך סיום פרסום: 08/11/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: מ.י.ה מחשבים בע"מ
פרטי ההודעה: