ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה לאספקת ואחזקת רכבי כיבוי תעופתיים, עבר רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 38
תאריך פרסום: 25/03/2024
תאריך סיום פרסום: 25/03/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: Rosenbauer International /אוסטריה
פרטי ההודעה: