ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: הוספת מערכת ATMAS IAA (תמונה אווירית) ליחידת בקרה אווירית צפון, הכוללת רכישה, הקמה, מתן רשיונות תוכנה, אחזקה, שדרוגים, הרחבות והדרכות
מספר ההודעה: 121
תאריך פרסום: 14/09/2023
תאריך סיום פרסום: 14/09/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: טיאסג'י אי.טי. מערכות מתקדמות בע"מ
פרטי ההודעה: