ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה עם חב' Constraint Technologies (CTI) לאספקה ותחזוקת מערכת הקצאת חניות ושערים שמתוצרתה – TMS, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 58
תאריך פרסום: 19/05/2024
תאריך סיום פרסום: 19/05/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: Constraint Technologies (CTI)
פרטי ההודעה: