ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שרותי פורטל ספקים B2B, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 173
תאריך פרסום: 25/12/2023
תאריך סיום פרסום: 25/12/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.01.2029 - 01.02.2024
שם ספק/לקוח: ניפנדו בע"מ
פרטי ההודעה: