ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לניהול, הפעלה, תחזוקה ושירותי תדלוק לרכבי חברות השכרת הרכב בנתב"ג
מספר ההודעה: 41
תאריך פרסום: 20/11/2023
תאריך סיום פרסום: 20/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.06.2024 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ
פרטי ההודעה: