ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לשימוש בנכס במעבר הגבול ניצנה
מספר ההודעה: 30
תאריך פרסום: 21/08/2023
תאריך סיום פרסום: 21/08/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: עד ליום 31.12.2024
שם ספק/לקוח: פרידנזון אייר אנד אושן בע"מ
פרטי ההודעה: