ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שרותי אספקה, התקנה, תחזוקה ואינטגרציה של פתרונות אבטחת מידע וסייבר
מספר ההודעה: 139
תאריך פרסום: 06/11/2023
תאריך סיום פרסום: 06/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 19.12.2024 - 20.12.2023
שם ספק/לקוח: בזק בינלאומי בע"מ, טלדור תקשורת בע"מ, נס א.ט. בע"מ, טו בי סקיור בע"מ
פרטי ההודעה: