ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות בחוזה למתן שירותי התקנה, אחזקה, שדרוגים, תיקון תקלות ונזקים לגדר הביטחונית, המותקנת במסופי הגבול רבין, טאבה ונהר הירדן ושדות התעופה הפנים ארציים הרצליה, חיפה וראש פינה
מספר ההודעה: 172
תאריך פרסום: 21/12/2023
תאריך סיום פרסום: 21/12/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.03.2027 - 01.04.2024
שם ספק/לקוח: מערכות התראה אינטגרליות בע"מ
פרטי ההודעה: