ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לשכירת מקרקעין בש"ת הרצליה
מספר ההודעה: 149
תאריך פרסום: 26/11/2023
תאריך סיום פרסום: 26/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 27.03.2029 - 28.03.2024
שם ספק/לקוח: יוסף ישר ו/או דבורה חנוך
פרטי ההודעה: