ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה מסגרת לאספקת דלקים, שמנים וציוד נלווה, אחזקת תחנות דלק באתרי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 28
תאריך פרסום: 07/03/2024
תאריך סיום פרסום: 07/03/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ
פרטי ההודעה: