ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום פיתוח קווי תעופה ושיווק שדות תעופה עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 15
תאריך פרסום: 11/02/2024
תאריך סיום פרסום: 11/02/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 08.03.2027 - 09.03.2024
שם ספק/לקוח: אבי יניב יעוץ ניהול ותיאום קשרי תעופה בע"מ
פרטי ההודעה: