ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות כיבוי אש במים, בכל אתרי רשות שדות התעופה
תאריך פרסום: 05/03/2024
תאריך סיום פרסום: 05/03/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 19.07.2026 - 20.07.2024
שם ספק/לקוח: להבות שרותים בע"מ
פרטי ההודעה: