ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אחזקה כוללת למעליות ודרגנועים באתרי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 102
תאריך פרסום: 08/08/2023
תאריך סיום פרסום: 08/08/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.02.2024 - 31.01.2027
שם ספק/לקוח: שינדלר נחושתן מעליות בע"מ, קונה בע"מ, אלקטרה בע"מ, טי קיי מעליות ישראל אחזקות ש.מ
פרטי ההודעה: