ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: הסכם מסגרת למתן שירותי תיאום תכנון, ניהול ופיקוח על עבודות סלילה ותשתיות עבור רש"ת
מספר ההודעה: 156
תאריך פרסום: 30/11/2023
תאריך סיום פרסום: 30/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.08.2024 - 01.03.2024
שם ספק/לקוח: דנה הנדסה בע"מ, גדיש חברה להנדסה בע"מ, י.ד ירדן ניהול נכסים ובנין בע"מ, אידאה הנדסה ד.י בע"מ, אהוד לויתן הנדסה בע"מ
פרטי ההודעה: