ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: אספקה והתקנת מערכת SMGCS ומתן שירותי תמיכה טכנית, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 66
תאריך פרסום: 03/06/2024
תאריך סיום פרסום: 03/06/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 27.09.2029 - 28.09.2024
שם ספק/לקוח: SAAB INC/ארה"ב
פרטי ההודעה: