ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ביטוח רכבים תפעוליים עבור רש"ת
מספר ההודעה: 37
תאריך פרסום: 25/03/2024
תאריך סיום פרסום: 25/03/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.03.2025 - 01.04.2024
שם ספק/לקוח: הראל חברה לביטוח בע"מ
פרטי ההודעה: