ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ניקיון במעברי הגבול היבשתיים מנחם בגין, יצחק רבין וביחידת בקרה דרום
מספר ההודעה: 30
תאריך פרסום: 12/03/2024
תאריך סיום פרסום: 12/03/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.05.2026 - 01.06.2024
שם ספק/לקוח: א. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מ
פרטי ההודעה: