ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי טלוויזיה רב ערוצית בשתפ"א, מסופי גבול ויחידות הרשות חוץ מנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 115
תאריך פרסום: 29/08/2023
תאריך סיום פרסום: 29/08/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2026 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: די.בי.אס שרותי לווין (1998) בע"מ
פרטי ההודעה: