ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אבטחה, בידוק ביטחוני, תפעול ומנהלה במעברי הגבול היבשתיים אלנבי, נהר הירדן, בגין, יצחק רבין, ניצנה ונ"ת רמון, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 123
תאריך פרסום: 14/09/2023
תאריך סיום פרסום: 14/09/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.06.2025 - 01.01.2025
שם ספק/לקוח: קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ
פרטי ההודעה: