ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה למתן שירותי הסעדה שונים בנתב"ג עבור עובדי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 116
תאריך פרסום: 30/08/2023
תאריך סיום פרסום: 30/08/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: פוד האוס שאח בע"מ
פרטי ההודעה: