ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אחזקה, שינויים ושדרוגים בצנרת דס"ל בנמל התעופה בן גוריון, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 96
תאריך פרסום: 31/07/2023
תאריך סיום פרסום: 31/07/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: פז נכסי תעופה בע"מ
פרטי ההודעה: