ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי יעוץ לפרויקט אינטגרציה טכנולוגית במגדל הפיקוח, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 95
תאריך פרסום: 31/07/2023
תאריך סיום פרסום: 31/07/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 19.11.2023 - 20.08.2023
שם ספק/לקוח: דונג מערכות בע"מ
פרטי ההודעה: