ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי התקנה, הנגשה ואחזקה של מערך עמדות אוויר נקי, עבור רשות שדות התעופה
תאריך פרסום: 07/01/2024
תאריך סיום פרסום: 07/01/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: ביו-מד פארמה בע"מ
פרטי ההודעה: